Windows genuine advantage

(WGA) – tidigare: ett program som kontrollerade att alla Microsoft‑program i ett Windows-system var äkta Micro­soft­program, och hade giltig licens. Godkännande från WGA var ett villkor för att Microsoft skulle leverera gratis uppdateringar. – I Windows 7 (2009) ersattes det med Windows activation technologies (länk), därefter talar Microsoft bara om activation, activation methods, activation support – aktivering (se länk). – WGA ringde hem, det vill säga skickade resultatet av kontrollen till Microsoft över internet. Pro­gram­met kritiserades för att det ibland slog falskt alarm: WGA hittade inte alltid programlicensen, trots att det fanns en. – WGA kritiserades också för att det spionerade på användaren och kartlade allt på hårddisken. Microsoft förnekade att programmet kunde göra det. Många användare undrade vad det var för fördel (advantage) med WGA för användarna. – Det var tillåtet att avlägsna WGA från Windows, men om man gjorde det fick man problem med uppdateringar. Flera program som neutraliserade WGA spreds på internet, och Microsoft försökte stoppa dem. – Läs mer om WGA i Wikipedia och se Microsofts webbsidor.

[inaktuellt] [licenser] [windows] [ändrad 11 september 2018]