XSL

extensible stylesheet language – ett XML‑baserat språk för beskrivning av hur data som skickas via webben ska visas grafiskt för mot­tagaren. Det ska ge dokument samma utseende oavsett vilken webb­läsare, operativ­system och dator betraktaren använder. Den officiella speci­fikationen från W3C finns här (från 2006). – För­kortningen XSL stod tidigare för extensible style language, men är numera en pseudoförkortning.

[programspråk] [pseudoförkortningar] [webbpublicering] [ändrad 14 augusti 2019]