BTX

en överspelad standard för moderkort för persondatorer, lanserad 2003 av Intel som ersättare för ATX. – ATX var i sin tur en ersättare för AT†‑standarden. Intel slutade tillverka BTX-moderkort år 2006. Förkortningen står för Balanced technology extended. Medan ATX från mitten av 1990‑talet hade använts på alla persondatorer för Windows blev BTX ingen branschstandard. De flesta pc‑tillverkare höll fast vid ATX‑standarden. De som anammade BTX‑standarden gjorde det bara delvis och fortsatte samtidigt att använda ATX. En förklaring kan vara att BTX var gammalt redan när det kom. Det var bland annat utvecklat för att spara energi och alstra mindre värme, men det problemet löstes för datortillverkarna genom nya, strömsnåla komponenter.

[förkortningar på B] [hårdvara] [inaktuellt] [standarder] [ändrad 9 oktober 2018]

Delicious

en uppköpt och nerlagd webbplats som hanterade bokmärken (favoriter) åt användarna. – Delicious köptes i juni 2017 av företaget Pinboard (pinboard.in). Delicious användare kunde efter köpet ha kvar sina bokmärken ett tag, men inte lägga till nya. De kunde också flytta sina bokmärken till Pinboard (som är en avgiftsbelagd liknande tjänst). – Delicious fungerade så att dels kunde  varje användare komma åt sina egna bokmärken oavsett vilken dator och webbläsare hon använde, dels kunde man publicera ”sociala bokmärken”, som man ville dela med andra. – Delicious grundades 2003 av Joshua Schachter (länk) (från 2012), såldes 2005 till Yahoo, som i april 2011 sålde det vidare till Chad Hurley och Steve Chen, grundare av YouTube. – Se del.icio.us (nere sedan sommaren 2018). – Namnet: Sajten hette från början del.icio.us, men 2007—2016 hette den Delicious, vilket också var huvudord i webbadressen. I januari 2016 återgick sajten till del.icio.us som huvudord. Sommaren 2018 tycks varumärket ha avvecklats.

[sociala medier] [uppköpt] [webbtjänster] [ändrad 11 maj 2022]

whuffie

socialt kapital: anseende, respekt, gott (eller dåligt) rykte. – Ordet whuffie kommer från Cory Doctorows bok Down and out in the magic kingdom (extern länk) från 2003, där det står för ett slags socialt poängsaldo som alla människor i ett framtida samhälle har. Ordet används också i boken The whuffie factor från 2009 av Tara Hunt (se tarahunt.com), där whuffie används om så kallat socialt kapital. – Idén om det sociala poängsaldot har realiserats på totalitärt allvar i Kina under namnet Kinas samhällskreditsystem, Shèhuì xìnyòng tǐxìse Wikipedia.

[it-liv] [it-politik] [socialt] [ändrad 8 december 2022]

4chan

ett amerikanskt diskussions­forum, känt för att flera virala fenomen (”mem”) har börjat där. Bland annat rick­rolling, lolcats, spridningen av sången Chocolate rain och de groteskt enkla teckningarna Rage comics (se länk). Rörelsen Anonymous började också på 4chan (se artikel på IDG, länk). Sajten är också känd för det anonyma forumet /b/. – 4chan grundades 2003 av den då 15‑årige Christopher Poole, som drog sig tillbaka som chef för 4chan i januari 2015. 4chan finns på 4chan.org. – Namnet: Uttalas som engelska fortune. –4chan har fått en efterföljare som heter 8chan. Det finns också, eller har funnits, forum med namn som 2chan, 5chan, 7chan och 420chan. – IDG:s artiklar om 4chan: länk.

[diskussioner] [mem] [ändrad 8 oktober 2022]

Barbra Streisand-effekten

(the Barbra Streisand effect) – det att ansträngningar att få bort sanna eller falska uppgifter på internet får motsatt effekt: intresset ökar och uppgifterna sprids till fler. Benämningen syftar på att Barbra Streisand 2003 försökte få bort ett flygfoto av sitt hus från internet (se Wikipedia). Kallas också för Streisandeffekten – the Streisand effect. – Läs också om Devin Nunes.

[kuriosa] [ändrad 27 oktober 2020]

Fedora

Bild på hatt.
Känd från Indiana Jones.

– Ordet: På engelska är en fedora ett slags hatt.

[arkivering] [linuxdistributioner] [ändrad 17 februari 2023]

 

captcha

ett inloggningstest som ska skilja människor från automatiska program – se robotfilter och Recaptcha. – Ordet: Engelska captcha påstås ibland vara en förkort­ning för ”completely automated public Turing test to tell computers and humans apart”, men det är uppenbarligen en bakronym. Captcha är en ljudenlig stavning av capture, men det an­spelar också på gotcha (för ”got you” – ”där fick jag dig”). Ordet captcha lanserades 2003 av Luis von Ahn med flera i denna artikel: länk. Där förekommer, förutom benämningen captcha, uttrycket ”automated Turing test” flera gånger, men inte resten av den påstådda uttydningen. – En captcha attack är när robotfilter används i samband med nätfiske (phishing). Då är det angriparen som använder en captcha för att förvissa sig om att offret, som loggar in på en förfalskad sida, är en riktig människa, inte ett säkerhetssystem.

[bakronymer] [inloggning] [ändrad 18 oktober 2020]