Netscape

företaget som utvecklade och marknadsförde webb­läsaren Navigator†. (Nav­i­gator kallades ofta för Netscape.) Utvecklingen av Navigator upphörde 2007, men se Mozilla. Net­scape finns kvar, men enbart som internetoperatör. – Netscape grundades 1994 av Marc Andreessen och Jim Clark. Börsintroduktionen av Netscape 1995 brukar räknas som början på dot­com­bubblan. Net­scape såldes 1998 till America Online (nu känt som Aol) och ingår numera i Oath. – Internetoperatören Net­scape finns på isp.netscape.com (oåtkomlig i Europa).

[företag] [ändrad 24 november 2018]

SGI

tidigare Silicon Graphics Incorporated – till­verkare av kraft­fulla datorer för digital bildbehand­ling och andra be­räk­nings­kräv­ande app­li­ka­tion­er. Köptes i november 2016 av Hewlett Packard Enterprise (se pressmeddelande). Företagets stor­hets­tid var på 1990‑talet. – SGI grundades 1983 av Jim Clark. Före­taget hade då egna RISC‑processorer från före­taget MIPS, som SGI köpte 1992 och knoppade av år 2000. SGI hade också en egen variant av Unix, Irix†. 1996 köpte SGI Cray Research, som år 2000 såldes vidare till Tera Computer (som sedan bytte namn till Cray Inc). I slutet av 1990‑talet råkade SGI i eko­no­misk kris. Företaget ändrade då namn från Silicon Graphics till SGI, började använda Linux vid sidan om Irix och började sälja datorer med Intel-pro­cessorer. – 2006 ansökte SGI om företagsrekonstruktion (chapter 11), och vid den följande omorganisationen försvann Irix och MIPS ur produktsortimentet. – I april 2009 blev SGI köpt av det ameri­kanska företaget Rackable Systems, som kort där­efter tog över namnet SGI. Sedan HPE tog över det företaget används SGI som modellbeteckning på vissa avancerade servrar. – Se HPE:s webbsidor.

[företag] [uppköpt] [ändrad 31 oktober 2018]

Clark, Jim

(James H Clark, 1944) – amerikansk serieföretagare, grundare av Silicon Graphics, numera SGI, och av Net­scape. – Från början var Jim Clark pro­­fessor vid Stan­­ford. Han grundade 1983 Silicon Graphics. Han blev ut­­man­öv­rerad från före­­taget, och grundade 1994 Net­­scape till­­sammans med Marc And­re­es­sen. Clark lämnade led­ningen för Net­scape när America Online (numera Aol) 1998 tog över före­taget. – Sedan 1998 har Jim Clark varit in­­vol­verad i flera, mer eller mindre lyckade, före­tag, se Wikipedia. – Jim Clark är huvud­­person i Michael Lewis bok The New New Thing (1998, Jakten på det nya nya, 2000). Själv­­bio­­grafi: Net­scape Time från 1999.

[jim clark] [personer] [ändrad 13 maj 2017]

Andreessen, Marc

(1971) – amerikansk programmerare och företags­ledare. – Marc Andreessen skrev 1993 den första all­mänt spridda webb­läsaren Mosaic tillsammans med Eric Bina (se Wikipedia). Andrees­sen grundade sedan Netscape med Jim Clark och lanserade webb­­läsaren Navigator. Efter sammanslagningen 1998 av Net­scape och America On­line (numera Aol) var han vice vd i det samman­­slagna före­taget i något år. – Andreessen grundade 1999 före­taget Loud­cloud, från 2001 Opsware, 2007 köpt av Hewlett‑Packard för 1,6 miljarder dollar. Han startade 2009 innovationskapital­bolaget Andreessen Horowitz (a16z.com). I augusti 2009 blev det känt att Andreessen finansierade bo­laget bakom en ny webb­­läsare, Rock­melt†, ner­lagd 2013. – Marc Andreessens blogg finns på blog.pmarca.com (senast uppdaterad 2015). – Notera stavningen av Andreessen.

[marc andreessen] [personer] [ändrad 12 september 2018]