Mosaic

den första webbläsaren som fick stor spridning. – Mosaic utvecklades 1993 av Marc Andreessen och Eric Bina, vid den tiden studenter på University of Illinois (illinois.edu) och frilansprogrammerare för National center for supercomputing applications (NCSA). Det var tack vare Mosaic som tusentals internetanvändare fick upp ögonen för World Wide Web. Den allra första webbläsaren, egentligen en kombinerad webbläsare och webbeditor, utvecklades av webbens skapare, Tim Berners-Lee. Men den hade ett renodlat textgränssnitt och inga bilder. – Se också Erwise.

– Mosaic fanns i två versioner:

  • – Den ena utvecklades på NCSA som underhöll den fram till 1997. (NCSA:s Mosaic finns fortfarande för nerladdning här.)
  • – Den andra versionen utvecklades av företaget Spyglass, som ägdes av NCSA. Spyglass hade rätt att använda namnet Mosaic, men skrev om källkoden från grunden. Det var Spyglass version av Mosaic som såldes till Microsoft, och som blev grunden till Internet Explorer.

[it-historia] [webbläsare] [ändrad 11 april 2017]

Rockmelt

en nerlagd webbläsare som var gjord för att fungera ihop med sociala nätverk som Facebook. – Företaget som ut­vecklade Rock­melt köptes i augusti 2013 av Yahoo (pressmed­delande). Versionen av Rockmelt för persondatorer hade då lagts ner redan i april 2013, och kort efter uppköpet la Yahoo också ner versionerna av Rock­melt för smarta mobiler och surfplattor. Yahoo uppgav att funktioner från Rockmelt skulle införlivas i Yahoos egna produkter. – Pro­jektet Rock­melt blev känt 2009, och i slutet av 2012 spreds webbläsaren i betaversion. Före­taget som utvecklade Rockmelt finansierades av Marc Andreessen.

[nerlagt] [webbläsare] [ändrad 12 september 2018]

Netscape

företaget som utvecklade och marknadsförde webb­läsaren Navigator†. (Nav­i­gator kallades ofta för Netscape.) Utvecklingen av Navigator upphörde 2007, men se Mozilla. Företaget Net­scape finns kvar, men enbart som internetoperatör. – Netscape grundades 1994 av Marc Andreessen och Jim Clark. Börsintroduktionen av Netscape 1995 brukar räknas som början på dot­com­bubblan. Net­scape såldes 1998 till America Online (nu känt som Aol) och ingår numera i Verizon Media Group. – Internetoperatören Net­scape finns på isp.netscape.com (oåtkomlig i Europa).

[företag] [ändrad 25 november 2019]

Clark, Jim

(James H Clark, 1944) – amerikansk serieföretagare, grundare av Silicon Graphics, numera SGI, och av Net­scape. – Från början var Jim Clark pro­­fessor vid Stan­­ford. Han grundade 1983 Silicon Graphics. Han blev ut­­man­öv­rerad från före­­taget, och grundade 1994 Net­­scape till­­sammans med Marc And­re­es­sen. Clark lämnade led­ningen för Net­scape när America Online (numera Aol) 1998 tog över före­taget. – Sedan 1998 har Jim Clark varit in­­vol­verad i flera, mer eller mindre lyckade, före­tag, se Wikipedia. – Jim Clark är huvud­­person i Michael Lewis bok The New New Thing (1998, Jakten på det nya nya, 2000). Själv­­bio­­grafi: Net­scape Time från 1999.

[jim clark] [personer] [ändrad 13 maj 2017]

Andreessen, Marc

(1971) – amerikansk programmerare och företags­ledare. – Marc Andreessen skrev 1993 den första all­mänt spridda webb­läsaren Mosaic tillsammans med Eric Bina (se Wikipedia). Andrees­sen grundade sedan Netscape med Jim Clark och lanserade webb­­läsaren Navigator. Efter sammanslagningen 1998 av Net­scape och America On­line (numera Aol) var han vice vd i det samman­­slagna före­taget i något år. – Andreessen grundade 1999 före­taget Loud­cloud, från 2001 Opsware, 2007 köpt av Hewlett‑Packard för 1,6 miljarder dollar. Han startade 2009 innovationskapital­bolaget Andreessen Horowitz (a16z.com). I augusti 2009 blev det känt att Andreessen finansierade bo­laget bakom en ny webb­­läsare, Rock­melt†, ner­lagd 2013. – Marc Andreessens blogg finns på blog.pmarca.com (senast uppdaterad 2015). – Notera stavningen av Andreessen.

[marc andreessen] [personer] [ändrad 12 september 2018]