friktion

i breddad bemärkelse: något som hindrar ett förlopp från att gå med högsta hastighet eller att ge bäst resultat. – Liksom i fysik kan friktion i denna vidgade betydelse både vara något som tar emot och något som är nödvändigt.  Friktion i denna betydelse kan alltså vara nödvändiga eller onödiga besvär och svårigheter i en process. Det kan gälla helt automatiska processer eller sådana som utförs av människor. – I ett grafiskt användargränssnitt kan friktion vara onödigt krångel som försvårar interaktion och kanske får användaren att ge upp. – Friction-right – rätt friktion – är den optimala friktionen i ett sammanhang. Användarna kan förvänta sig autentisering i någon form, alltså friktion, och blir misstänksamma om det saknas, men de blir irriterade eller frustrerade om autentiseringen är för krånglig. – Friction costs, friktionskostnader, är i ekonomi kostnader, förutom de uppenbara, som uppstår när man tar ett lån, gör en betalning, investerar pengar etcetera. Till exempel kostnaden för nerlagd arbetstid. Det kan också vara kostnaderna för friktion i betydelsen här ovanför. – På engelska: friction.

[användargränssnitt] [företag och ekonomi] [it-säkerhet] [jargong] [ändrad 13 augusti 2021]