App tracking transparency

(ATT) – krav på att appar för iPhone har tillstånd av användaren för insamling av data från andra appar och webbsidor. – Varje app som vill samla in data från andra appar och webbsidor (spårning) måste presentera en dialogruta för användaren. Användaren kan då välja att tillåta spårning eller säga nej. Om användaren säger nej får detta inte påverka appens användbarhet. Observera att det är fritt fram för appen att samla in data från användningen av appen. – App tracking transparency, på svenska Spårningstransparens för appar, infördes 2021 i iOS version 14.5. Det ingår också i iPadOS och tvOS. – App tracking transparency bedöms ha lett till minskade annonsintäkter för flera storföretag, bland annat Meta. Det har nämligen gjort det svårare att med framgång publicera riktade annonser baserade på analys av kundernas preferenser och beteenden. Och Apples användare är eftersökta som måltavlor för riktad annonsering, eftersom de brukar ha bättre ekonomi än genomsnittet, och alltså har bättre råd att nappa på annonser. – Se Apples webbsidor: support.apple.com…. – Läs också om IDFA.

[ios med flera] [kartläggning] [marknadsföring] [personlig integritet] [webbreklam] [28 oktober 2022]

Twitch

en direktströmmande tjänst med inriktning på spel och esport. Användare kan också lägga upp egna kanaler i Twitch med allt från musik till poddar. – Twitch startades 2011 av  Justin Kan och Emmett Shear. Det såldes 2014 till Amazon för 970 miljoner dollar. – Kan och Shear hade 2007 startat en liknande tjänst, justin.tv. (Justin.tv var allra först en kanal för Kans lifelogging.) När Kan och Shear upptäckte att spel var det mest populära innehållet på Justin.tv startade de Twitch och knoppade av spelen dit. Justin.tv lades ner 2014. Twitch är nu den största plattformen för spel på nätet, och har slagit ut YouTubes app YouTube Gaming. – Hösten 2022 uppstod en kontrovers efter att en spelare förskingrat pengar från andra spelare på Twitch. Twitch förbjöd då en del spel, vilket upprörde många användare. Det har också förekommit kritik mot Twitch för pornografiskt material och brott mot upphovsrätten. – Se twitch.tv.

[spel] [strömmande] [25 oktober 2022]

direktströmmande

om video och ljud över internet: som sänds ut samtidigt som det genereras. (Se också strömmande.) – Direktströmning används bland annat för spel över nätet och för virtuella världar. Där är det nödvändigt att användarens handlingar får effekt i realtid. Det används också för poddar (video eller bara ljud). Poddar kan också vara inspelade på förhand, men om man vill ge lyssnarna eller tittarna möjlighet att ställa frågor och kommentera under sändningen använder man direktströmning. (Det brukar då också gå att lyssna på podden i efterhand.) – Skillnaden mellan direktströmning och direktsändning är att direktströmning är ett vidare begrepp. Termen direktsändning används traditionellt om radio och tv som sänds direkt från mikrofon och / eller videokamera. Direktströmning kan också omfatta datorgenererat material som spel och virtuella världar. Det brukar förutsätta tvåvägskommunikation, men behöver inte göra det. – På engelska: livestreaming eller live streaming.

[film] [publicering] [radio och tv] [strömmande] [videoteknik] [25 oktober 2022]

transport

inom it: förflyttning av data. – Transport syftar på de funktioner som skickar data genom nätverk. Termen används ibland om ”dumt” förflyttande av ettor och nollor, men läs om transportlagret i OSI-modellen. – Se också transfer och transmission. – I andra sammanhang används ordet transporter (eller trafik) när man förr talade om kommunikationer, alltså sådant som järnvägar. Ordet kommunikation används numera mest om elektronisk kommunikation.

[nätverk] [språktips] [10 oktober 2022]

transmission

inom it: överföring av data hela vägen från sändare till mottagare. – Transmission och transfer är ofta utbytbara. Men när man talar om transmission betonar man hela systemet för överföring av data från sändare till mottagare. Ordet används i synnerhet om dataöverföring på så långa avstånd att signalen måste förstärkas på vägen. – Verb: överföra, transmittera. – Jämför med transmissionen i en bil: det är hela systemet av anordningar som överför kraft från motorn till hjulen. – Läs också om transport.

[nätverk] [språktips] [10 oktober 2022

transfer

överföra – inom it: överföra en kopia från sändare till mottagare. – När man säger att the file was transferred – filen överfördes menar man att kommunikationsprogrammet först tog en kopia av filen och sedan skickade kopian till mottagaren. Originalet fanns kvar, såvida det inte raderades. – När det gäller företag syftar transfer däremot på överföring av tillgångar eller pengar från en ägare till en annan. Kallas även för transferering. – Jämför med transmission och transport. Transfer, trasmission och transport används ofta som om de var utbytbara.

[företag och ekonomi] [nätverk] [ändrad 11 oktober 2022]