MagSafe

Apples laddare och andra tillbehör som ansluts med magneter. – MagSafe lanserades 2006, först för laddning av MacBook Pro. Laddarens kontakt fästes vid ett uttag på datorn med inbyggda magneter (i stället för med en propp). Fördelen med det var att om man snubblade på sladden så lossnade kontakten i stället för att datorn drogs ner på golvet. – MagSafe‑laddningen i Apples bärbara datorer ersattes under några år i slutet av 2010‑talet med USB‑C, men togs till heders igen 2021. – Varumärket MagSafe används också för en teknik för magnetisk anslutning av laddare och andra tillbehör till iPhone och hörsnäckorna AirPods laddningsetui. Sedan 2020 har alla iPhone (utom iPhone SE) en dold ringformad anslutning för MagSafe-tillbehör på baksidan. Laddning sker med Qi. – Andra företag får tillverka tillbehör för MagSafe efter godkännande av Apple. – Se Apples webbsidor.

[elektrisk ström] [hårdvara] [18 september 2022]

aspect ratio

  1. – bildformat – förhållandet mellan en bilds bredd och höjd. – Bildformat anges med två tal utan måttenhet, till exempel 16:9. – Aspect ratio är en vanlig parameter för bilder som ska visas på bildskärm, till exempel på webbsidor. Det anger att bilden alltid ska behålla sitt bildformat när den visas. Bilden ska inte anpassas till bildskärmens format eller till tillgängligt utrymme genom att den pressas ihop eller dras ut. Om en bild i formatet 2:3 (en höjdare) ska visas på en webbsida i en ruta med i formatet 3:2 (en breddare) vill man inte att den ska pressas ihop för att passa: i stället får webbprogrammeraren antingen ändra formatet på rutan eller beskära bilden. – Skrivs även AspectRatio (i programkod) eller aspect‑ratio;
  2. bildformat, bildskärmsformat – förhållandet mellan bredd och höjd på bildskärmar, tv-apparater, fotografier, filmrutor och annat. 

[bildbehandling] [bildskärmar] [8 juni 2022]

mod

  1. – kort för modifiera, modifiering – se modda;
  2. – svenska för engelska mode i betydelsen läge, tillstånd. Den användningen av mod utgår från betydelsen av mod i ord som högmod, jämnmod, saktmod, vemod, tålamod

[hårdvara] [jargong] [språktips] [7 juni 2022]

neural processing unit

(NPU) – neuronprocessor – processor som är konstruerad för artificiell intelligens, i synnerhet maskininlärning. – En NPU är gjord för att hantera iterationer, det vill säga att samma logiska operation upprepas gång på gång, kanske miljoner gånger, till rätt resultat uppnås: vid varje upprepning används det senaste resultatet som indata. Det hela förenklas av att antalet instruktioner som används är färre än i vanliga centralprocessorer (CPU:er). (CPU:er är gjorda för att köra instruktionerna i tur och ordning med få iterationer.) Programkörningarna i en NPU brukar också lämpa sig för att köras parallellt, så en NPU brukar vara indelad i många mindre delar som arbetar vid sidan av varandra. NPU kan sägas vara en specialiserad vidareutveckling av grafikprocessorer (GPU:er). – Kallas också för deep learning processor, DLP och tensor processing unit, TPU.

[ai] [processorer] [4 juni 2022]

pitch

  1. – tonhöjd, röstläge;
  2. – i datoranimering, robotik, sjöfart och flygning: stigning – rörelse uppåt eller neråt i färdriktningen. I flygning: vinkel mot luftström. Se också roll och yaw. – Även: den sträcka som en propeller i teorin förflyttar sig framåt när den roterar ett varv;
  3. lutning;
  4. dot pitch – se punkttäthet.
  5. sales pitch – säljarsvada, säljarargumentation; to pitch – att argumentera [för något];
  6. pitch into [somebody)] – angripa någon [med ord].

[bildskärmar] [datoranimering] [ljud och bild] [robotar] [5 maj 2022]

vampyrapparat

elektrisk anordning som drar ström även när den inte används aktivt. – En stor del av hemelektroniken och andra hushållsapparater är vampyrapparater. Om man inte drar ut sladden står de i vänteläge när de inte används, och de kan då vänta på att bli aktiverade av en fjärrkontroll eller av en inbyggd timer. Laddare och transformatorer drar ström så länge de är anslutna till elnätet. – En undersökning från 2021 tyder på att nästan en fjärdedel av hushållens elräkningar i Storbritannien beror på vampyrapparater. Man kan alltså spara pengar genom att inte bara trycka på Av, utan också dra ur sladden. – Se centrica.com…. – På engelska: vampire appliance.

[elektrisk ström] [hårdvara] [23 mars 2022]

komponerbar

(composable) – möjlig att sätta samman av självständigt utvecklade komponenter. – Termen komponerbar används om mjukvara som har utformats för att kunna kombineras med annan mjukvara utan särskilda åtgärder eller modifieringar (jämför med Unixfilosofin). Det används också om systemutveckling baserad på redan existerande tjänster och programmeringsgränssnitt. Resurserna kan vara både interna och externa. Utvecklaren skriver bara den kod som behövs för att knyta samman resurserna. – Jämför med lågkod. – Ordet komponerbar används också om hårdvara i motsvarande betydelse: enheterna ska kunna kopplas samman direkt på ett ändamålsenligt sätt. Se också modulär infrastruktur. – Språkligt: Kombinerbar skulle kanske vara en bättre term, men komponerbar är den vanliga försvenskningen av composable.

[hårdvara] [it-system] [systemutveckling] [25 november 2021]