time stretching

långsam uppspelning av ljud med oförändrad tonhöjd. – Talet blir alltså långsammare, men en sopran låter fortfarande som en sopran. Det omvända är också möjligt, alltså extra snabb uppspelning utan Piff‑och‑Puff‑effekt på rösten. Time stretching är en finess på hårddiskinspelare och i annan digital ljudteknik. – Motsatsen är pitch stretching eller pitch scaling, alltså att man höjer eller sänker röst­läget vid uppspelning samtidigt som orden uttalas med normal hastighet. – Detta är möjligt med digital teknik genom att ljudet egentligen inte spelas upp snabbare än normalt. I stället förlängs ljud­filen genom att massor med omärk­bart korta avsnitt repeteras under uppspelningen. Om det ska gå fort hoppar spelaren i stället över massor av omärk­bart korta avsnitt. – Jäm­för med time shift.

[ljudinspelningar] [ändrad 30 maj 2020]

record

  1. – i databaser: se post;
  2. – recordsallmänna handlingar, dokument, arkiv – allt som innehåller någon form av information som ska sparas för framtiden av en myndighet, ett företag eller en organisation. Det kan alltså vara brev, tryckt text, bilder, film, kartor eller information i maskinläsbar form, och det kan vara både information som framställs inom företaget/myndigheten och sådant som kommer utifrån. – Records management – arkivhantering;
  3. – inspelning, upptagning, – to record – att spela in.

[arkiv och bibliotek] [databaser] [ljudinspelningar] [ändrad 17 december 2014]

RIAA

  1. Recording industry association of America – den amerikanska musikbranschens intresse­organisation när det gäller upp­hovs­rätt. RIAA har fastställt definitioner av typer av brott mot upphovsrätten: klicka här;
  2. – standard för gravering av vinyl­skivor, fast­ställd av RIAA (se ovan). RIAA‑standarden anger bland annat att bas­toner ska för­svagas när de graveras på vinyl­skivor – annars skulle bas­tonerna ta för stor plats på skivan. När man spelar upp musiken måste man kom­pensera för detta. Anslutningen för skiv­spelare på äldre för­stärkare har därför ett RIAA‑steg som (bland annat) för­stärker bas­tonerna. Många nyare förstärkare saknar RIAA‑steg, och därför har många nyare skiv­spelare för vinyl ett inbyggt RIAA‑steg. Det finns också separata RIAA‑steg att köpa.

[förkortningar på R] [ljudinspelningar] [organisationer] [upphovsrätt] [ändrad 12 maj 2017]

DAP ⇢

  1. förkortning för directory access protocol – en föråldrad katalog­standard för internet. DAP kopplade samman namn, an­vändar­namn och nätadress. DAP var en del av X.500‑standarden. Det introducerades 1988 och blev snabbt föråldrat. Det ersattes på 1990‑talet av LDAP;
  2. – förkortning för Download accelerator plus, ett program som gör att nerladd­ning av stora filer går snabbare. – Se Softonics webbsidor;
  3. – förkortning för digital audio player – musikspelare, ”MP3-spelare”.

[filer] [förkortningar på D] [försvunnet] [nätverk] [ändrad 6 maj 2019]

aliasing

  1. – kantighet, pixelering, blockighet – det att bokstäver och bilddetaljer blir onödigt trapp­stegs­kantade (blockiga) när de visas på bildskärm eller skrivs ut. De ser ut som om de var gjorda med legobitar. – Effekten kan motverkas av program för kantutjämning (anti-aliasing);
  2. – i signalbehandling, se vikning.

– Den engelska termen aliasing syftar på att digital bearbetning av kontinuerlig information, som bild och ljud, ger upphov till en avbild som avviker från originalet mer än nödvändigt – ett alias.

[bildbehandling] [fysik] [ljudinspelningar] [ändrad 7 juni 2018]

ISRC

International standard recording code – internationella id‑nummer för ljudinspel­ningar och musikvideor. Numren identifierar specifika inspelningar, inte de inspelade verken. Hanteringen av ISRC‑nummer sköts av organisationen IFPI, se isrc.ifpi.org. – För musikaliska verk finns ISWC‑nummer. För noter finns ISMN‑systemet. – Se också ISBN.

[förkortningar på I] [alla förkortningar] [ljudinspelningar] [ändrad 6 april 2017]

SBR

spectral band replication – en ljudkomprimeringsteknik som ger god kvalitet vid strömmande uppspelning via internet. Ingick tidigare i Dolby Pulse. – SBR används i format som aacPlus, Mp3Pro och Layer-2+SBR samt i det kinesiska DVD-alternativet EVD. – Vid komprimeringen skärs större delen av diskanten bort. Den rekonstrueras vid uppspelningen med ledning av bas- och mellanregistret plus vissa kodade ledtrådar. – Tekniken utvecklades av det svenska företaget Coding Technologies, som 2007 köptes av Dolby.

[förkortningar på S] [komprimering] [ljudinspelningar] [musik] [ändrad 18 april 2018]