TickTock

en experimentell anordning som kan upptäcka ifall datorns mikrofon används för avlyssning i smyg. – TickTock bygger på att mikrofonerna i datorer ger ifrån sig svaga elektromagnetiska signaler när de är aktiva. Anordningen består av en närfältssond, en förstärkare för radiosignaler, mjukvarudefinierad radio och en Raspberry Pi. TickTock har utvecklats av forskare i Singapore och Sydkorea. Den presenterades i september 2022 i denna artikel: arxiv.org/abs….

[ljudinspelning] [övervakning] [15 september 2022]

återkoppling

(feedback) – det att en process påverkas av sitt eget resultat. Det är från början en teknisk term från styr- och reglerteknik. Processens resultat mäts och mätresultatet matas tillbaka i processen för att styra resultatet i önskad riktning. Ett välkänt exempel är termostater. Återkoppling förekommer också i tekniska system utan att det är avsett att göra det, och termen används också om naturliga fenomen.

 • Positiv återkoppling är förstärkande. Om processen producerar mer så får återkopplingen den att producera ännu mer;
 • Negativ återkoppling är försvagande. Det används ofta för att hålla resultatet under ett förinställt värde.
 • – Det finns vanligtvis gränsvärden för både positiv och negativ återkoppling.

– Termen återkoppling används främst (men inte enbart) när regleringen sker med automatiska metoder. Ett undantag är akustik, där återkoppling, feedback eller rundgång står för det tjutande ljud som kan uppstå när ljudet från en högtalare går in i en mikrofon som är ansluten till högtalaren genom en förstärkare: ljudet går då i en slinga från mikrofon till förstärkare till högtalare och tillbaka till mikrofonen och förstärks för varje varv tills ljudstyrkan når högsta möjliga. Detta är oftast oönskat, men används ibland som avsedd effekt. – I mer allmän betydelse används återkoppling eller feedback i betydelsen synpunkter på något.

[innovation och produktion] [ljud och bild] [26 april 2021]

kanal

 1. – ett av flera parallella flöden i ett medium för elektronisk kommunikation. I trådlösa nätverk och mobiltelefoni är kanaler ett antal näraliggande frekvensområden runt en grundfrekvens. De används för samtidiga telefonsamtal och för teknisk information till nätverket. Kanaler kan också realiseras genom tidsdelning och koddelning;
 2. – frekvensutrymme som är fast tilldelat en viss tjänst, som i radio och tv;
 3. – i stereo: en av två eller flera inspelningar av samma musik eller samma ljud, gjorda från olika positioner, avsedda att spelas upp samtidigt genom åtskilda högtalare;
 4. – information som kodas separat men som ska användas tillsammans med annan information, se till exempel alfakanal;
 5. – om försäljning och kundkontakt: kontaktsätt som kunderna använder i kommunikation med ett företag eller en myndighet. Till exempel e‑post eller telefon. Se till exempel omnichannel;
 6. kanalen – kedjan av säljande företag från tillverkare till slutkund. Vanligtvis distributör och återförsäljare;
 7. – rör för ledningsdragning, se kanalisation.

– På engelska: channel, utom i canalization. Canal används om grävda eller borrade förbindelser för vatten eller rör, channel används dels om naturliga vattenleder som the English channel, dels om elektronisk kommunikation.

[elektronisk kommunikation] [företag och ekonomi] [ljudinspelningar] [mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [12 november 2019]

MiniDisc

ett avvecklat magnetooptiskt lagringsmedium från Sony. – MiniDisc användes för musik och för datalagring. Spelare för MiniDisc såldes 1992—2013, diskar såldes även senare. – Med magnetooptisk menas att data lagras magnetiskt, som på en hårddisk, men avläses med laser. Det gör avläsningen snabbare. Även inspelning görs med laser. – Diskarna var 68×72 millimeter och låg i ett plastfodral som liknade fodralen för CD, fast mindre. De var ständigt stängda, utan när de låg i spelaren. Det fanns skrivbara MiniDisc. Ljudkomprimering gjordes med formatet ATRAC. – Intresset för MiniDisc var aldrig särskilt stort utanför Japan, bland annat för att det inte fanns mycket inspelad musik att köpa för MiniDisc. Det intresse som ändå fanns avtog snabbt när det kom musikspelare med inbyggd hårddisk eller halvledarminne, vilket ledde till att Sony avvecklade tekniken.

[lagringsmedier] [ljudinspelningar] [nerlagt] [15 oktober 2018]

playback

 1. – uppspelning av förinspelad sång och musik medan en artist låtsas sjunga. Detta kallas också för lipsync. Instrumentalister kan samtidigt låtsas spela. Om musiken är förinspelad medan sångaren verkligen sjunger kallas det för singback;
 2. – allmänt: uppspelning av något inspelat. Det kan vara ljud eller bild (eller båda);
 3. playback device – brukar betyda högtalare eller hörlurar (lyssningsutrustning);
 4. – jargong: respons.

[jargong] [ljudinspelningar] [musik] [ändrad 16 november 2016]

decibel

mått på ljudstyrka och signalstyrka. – Decibel är inget absolut mått, utan anges i förhållande till ett referensvärde. – När det gäller hörsel används den lägsta ljudstyrka som ett människoöra kan uppfatta som re­fe­rens­värde. Det tas ofta för givet: man skriver att ljudstyrkan var, till exempel, 60 decibel utan att ange referensvärdet. – Matematiskt är decibelskalan logaritmisk:

 • – en ökning med tio decibel innebär att effekten ökar tio gånger, men:
 • – en ökning med tjugo decibel innebär att effekten ökar 100 gånger (10×10), och:
 • – en ökning med trettio decibel följaktligen att effekten ökar 1000 gånger (10×10×10).
 • – Och eftersom skalan är logaritmisk motsvarar tre decibel ungefär en fördubbling av effekten. (Hur hörselsinnet bedömer höjningen av ljud­styrkan är en annan sak.)
 • – Noll decibel betyder ’samma som referensvärdet’ – inte att det är ljudlöst.
 • – Ljudstyrkan angiven i decibel kan vara negativ om den är lägre än referensvärdet.

– I tele- och datakommunikation anger man dämpningen av signalen i decibel per kilometer. – Decibel förkortas dB. – En decibel är en tiondel av en bel (B), uppkallad efter telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell, men måttenheten bel används nästan aldrig.

[datakommunikation] [fysik] [ljudinspelningar] [ändrad 4 juli 2017]

RTSP

real-time streaming protocol – ett internet-protokoll avsett för överföring av rörliga bilder eller ljud utan märkbara förseningar, till exempel direktsändningar, till många samtidiga mottagare. Det kan användas i stället för IP. Dess funktion är att sköta om överföringssessionen som helhet. – RTSP används oftast i kombination med RTP, men det kan också användas med UDP eller TCP. Specifikationerna för RTP har fastställts av internets tekniska ledningsgrupp IETF, se RFC 2326: länk.

[förkortningar på R] [internet] [ljudinspelningar] [rfc] [strömmande] [videoteknik] [ändrad 16 april 2018]

player

 1. spelare, uppspelningsprogram: program som spelar upp ljud- eller videofil i dator;
 2. – aktör: a player on the market=aktör på marknaden.

OSS

 1. – förkortning för Open sound system – ett gränssnitt för inspelning och upp­spel­ning av ljud i Unix och Unixkompatibla operativsystem. OSS ingår i en del utföranden av Unix och Linux, men inte i alla. Det beror dels på krångel med licensvillkor, dels på att OSS, som först utvecklades i början av 1990‑talet, anses föråldrat. (Linux har som standard ALSA, Advanced Linux sound architecture.) – OSS utvecklades av Hannu Savolainen och utvecklas av 4Front Solutions, se opensound.com;
 2. – se operations support system.

[förkortningar på O] [industriell it] [ljudinspelningar] [mjukvara] [telekom] [ändrad 12 september 2019]