triangel

i datorgrafik: den minsta byggstenen i en bild. Alla bilder i dator­grafik är samman­satta av trianglar av vari­e­rande storlek. Även raka streck ritas som tri­anglar som är extremt lång­smala. – Tri­anglar per sekund mått på grafikproces­sors kapa­ci­tet. Räknas i miljoner tri­anglar per sekund.

[grafik] [ändrad 9 februari 2020]

net banging

det att brottslingar berättar om sina brott på video­­filmer som de själva lägger ut på internet. – Omtyckt av polisen, eftersom det gör brottsutredning­arna enklare. – Ordet to bang betyder här att slå, att dunka, ibland: att våldta.

[dumhet] [juridik] [videoteknik] [ändrad 9 februari 2020]

renderingsfarm

eller renderfarm – renderingskluster – samman­­kopp­lade datorer som används för rendering (fram­­ställ­ning av bild­­rut­orna till dator­­animerad film). Ut­talas ren-de-rings­farm. – På engelska: rendering farm eller render farm.

[datoranimering] [ändrad 9 november 2019]

computer-generated images

i film: figurer som har tecknats av datorer (datoranimerade figurer), i synnerhet sådana som förekommer tillsammans med mänskliga skådespelare och i filmade miljöer. – Ofta används förkortningen CGI.

[datoranimering] [ändrad 10 december 2019]

DVD

digital versatile disk, från början digital video diskoptisk disk med samma yttermått som en CD, men med mycket högre kapacitet. – DVD:er används för långfilmer och för datalagring. En DVD har plats för en långfilm. – DVD‑formatet utvecklades av Sony och introducerades i Japan 1996, i USA 1997 och i Europa 1998. Försäljningen av DVD har avtagit på 2010‑talet, dels på grund av det nyare formatet Blu‑ray disc, men framför allt på grund av distribution av video över internet. – En enkel DVD rymmer 4,7 gigabyte jämfört med 0,6 gigabyte på en CD. De flesta DVD lagrar dessutom data i två skikt på samma sida, och rymmer då 8,5 gigabyte. Man kan dessutom göra dubbelsidiga DVD, och då får man in 17 gigabyte på en disk, men sådana DVD förekommer sällan i praktiken. – DVD har tätare datalagring per ytenhet än CD och använder datakompression (MPEG-2). Spelare för DVD kan också spela CD, men en CD‑spelare kan inte spela DVD. – För att förhindra piratkopiering av långfilmer i DVD‑format är DVD krypterade med algoritmen CSS. – Inspelningsbara (”brännbara”) DVD‑format är bland andra DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW och DVD-RAM†. – Att spela in information på en DVD kallas för att bränna en DVD, mer formellt för att skriva till DVD:n. En DVD som kan raderas och brännas igen kallas för återskrivbar. – DVD‑formatet förvaltas av organisationen DVD Forum (länk, senast uppdaterad 2012). – Läs också om DVD‑for­matets efterföljare, Blu‑ray disc.

[dvd] [förkortningar på D] [optiska diskar] [videoteknik] [ändrad 21 februari 2018]

grafikprocessor

(graphics processing unit, GPU, även: visual processing unit, VPU)proces­sor som är konstrueradd för att rita rörliga bilder på datorskärmen (se rendering) snabbt och med hög kvalitet. – Alla persondatorer har mer eller mindre avance­rade kretsar för behandling av det som ska visas på bildskärmen, men speciella grafik­pro­ces­sorer används för tillämpningar med höga krav, som film och dator­spel. De monteras ofta in i efter­hand på ett särskilt grafikkort, men kan också vara inbyggda från början. Grafikprocessorn tar över bearbet­ning av grafiken från datorns centralprocessor. – Grafikprocessorer an­vänds för datorspel med höga krav på hante­ring av rörliga bilder och för datoranimering. – Grafikproces­sorer är i grunden kraftfulla processorer för flyttals‑beräkningar. De är konstruerade för parallell bearbetning av data (en processor kan utföra flera beräkningar samtidigt), vilket har lett till att de faktiskt är bättre än vanliga processorer för vissa typer av beräkningar som inte handlar om grafik. (Se OpenCL.) – Se också APU (accelerated processing unit) och NPU (neural processing unit).

[datoranimering] [grafik] [sidoprocessorer] [spel] [ändrad 4 juni 2022]

RenderMan

ett program från Pixar för rendering av datoranimerad film. – RenderMan är till för att rita kom­pli­ce­rade yt­struk­turer som hår och päls, rita skuggor och dagrar och se till att figurer och föremål får rätt stor­lek i bilderna. Det kan inte an­vändas för att skapa dator­animerade filmer från grunden. Det måste ha en film (en fil med en komplett sekvens av rörliga figurer modellerade i tre dimen­sioner och med bak­grund) att arbeta med. Man kan delvis jämföra med tecknade serier, där seriens upphovsperson först ritar serien med penna eller tusch. Sedan färg­läggs den, ofta av någon annan. – Pixar använder Render­Man för sina egna filmer och säljer det till andra. Det har blivit en in­offi­ciell standard. Andra renderingsprogram använder samma fil­format. Pro­grammet har funnits i sedan 1990‑talet, och skrevs först för Mac­intosh med Motorola­processor. Numera klarar det att köras på så kallade server­­farmer. – Se Pixars webbsidor (länk). Sedan hösten 2014 kan man ladda ner Render­Man gratis för icke‑kommer­si­ell använd­ning, se denna länk.

[datoranimering] [ändrad 18 juni 2018]

QXGA

quantum extended graphics array – bildskärmsinställning som ger mycket hög detaljskärpa (”definition”) på speciella bildskärmar. Upplösningen är 2048⨯1536 punkter, vilket ska jämföras med 1024⨯768 punkter som, när QXGA presenterades 2001, var det högsta pixelmått som kunde väljas på vanliga bildskärmar. QXGA används mest för digital video och i digitala videoprojektorer. Tekniken har utvecklats av JVC (länk).

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [upplösning] [ändrad 27 december 2020]