Razor

en kombination av programspråk för programmering av webbsidor. Mer exakt en syntax för programmering av webbsidor. – Razor har utvecklats av Microsoft och ingår i asp.net. Det har funnits sedan 2011. Razor ger program­me­ra­ren möjlighet att lägga in programkod i C# och Visual Basic i webbsidans kod, som annars är skriven i HTML. Det är alltså ett sätt att blanda de två programspråken med HTML på ett körbart sätt, inte ett nytt språk. Razor körs på webbservern och omvandlar programkoden till HTML när sidan skickas till besökare. – Se Microsofts webbsidor.

[programspråk] [webbpublicering] [ändrad 7 oktober 2019]

C compliant

skriven i standard-C. – Det finns en standard för hur man skriver program i programspråket C – ANSI C. Program som är skrivna i enlighet med ANSI C ska kunna kompileras i vilken C‑kompilator som helst. (Förutsatt att även kompilatorn följer reglerna för standard‑C.) – Mer i Wikipedia.

[c] [ändrad 17 augusti 2020]

Web services descriptive language

(WSDL)XML-baserat språk för företags webbsidor. Med WSDL ska företagen kunna ange vilka tjänster och varor de säljer och hur man kommer åt dem elektroniskt. WSDL är utformat för att möjliggöra automatiskt informations- och tjänsteutbyte mellan datorer. Det har utvecklats inom UDDI-initiativet. Arbetet avslutades 2007. – Se denna länk.

[webbpublicering] [xml] [ändrad 18 januari 2018]

välformad

– inom XML och SGML är ett dokument välformat (well-formed) om det enligt de allmänna principerna för XML / SGML är korrekt utformat, men inte följer någon angiven DTD (dokumenttypsdefinition).

[dokument] [typografi] [xml] [ändrad 8 januari 2018]

Visual Basic

(VB) – ett mycket spritt programspråk från Microsoft. – Visual Basic är baserat på Basic, men har grafiskt användargränssnitt. Det är utvecklat för att vara lätt att lära sig och att använda. Avsett att köras i Windows. – Namnet Visual Basic används om två språk:

  • – det ursprungliga Visual Basic, som lanserades 1991 och som 1998 kom i sin sista version, version 6;
  • Visual Basic .NET från 2003, avsett för programmeringsmiljön Dotnet. Visual Basic .NET kallas oftast bara för Visual Basic. Huruvida det rör sig om ett nytt programspråk eller om en vidareutveckling av gamla Visual Basic är omdiskuterat, men Microsoft betonar kontinuiteten genom att använda gemensam versionsnumrering. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[programspråk] [ändrad 6 juni 2017]