tredje plattformen

(third platform) – beteckning på den typ av it som har blivit vanlig på 2010‑talet: kombinationen av smarta mobiler och annat mobilt, molnet, social interaktion, sakernas internet och big data med avancerad analys. En aspekt av tredje platt­formen är att it inte längre är något som finns i typiska datorer. Det genom­syrar vår tillvaro och är alltid till­gäng­ligt. Initia­tivet Open Platform 3.0 (länk) inom The Open Group arbetar på en samlad definition av tredje plattformen.

– Se också webb 2.0.

[generationer] [it-system] [ändrad 27 maj 2017]

GPRS

general packet radio services – en teknik för snabbare dataöverföring genom GSM‑nätet. Det är ett mellanting mellan vanlig GSM och 3g och kallas därför ibland för 2,5g. – GPRS kan användas för röstsamtal, e‑post, webbsidor, musik och bild. En påslagen GPRS‑telefon har ständigt en öppen linje till operatörens nät, även om inga meddelanden överförs. Därför kan kommunikation sättas igång och avslutas utan märkbara väntetider. Kommunikationen delas upp i paket, vilket innebär att telefonen kan hantera internetkommunikation. Kunden betalar inte per minut, utan för datamängden som överförs. – GPRS kräver extra­utrustning i GSM‑nätet och fungerar inte med enklare GSM‑telefoner. Tekniken är paketförmedlande och har en teoretisk kapacitet på 270 kilobit per sekund till skillnad från GSM, som klarar 9,6 kilobit per sekund. GPRS infördes i Sverige med början år 2000 och är fortfarande i bruk, eftersom GSM, även i telefoner för 3g och 4g, fortfarande används för röstsamtal.

[förkortningar på G] [mobilgenerationer] [mobilt] [ändrad 6 november 2019]

5g

mobilt nätverk med extremt hög kapacitet. – 5g är efter­­följaren till 4g, och liksom 4g är 5g inte i första hand avsedd för röst­­sam­tal, utan för mobil data­­överföring med hög band­­bredd. Det är också avsett för sakernas internet, alltså en miljö där det inte bara finns mobiltelefoner och surfplattor, utan där det också är tätt mellan andra terminaler som kommunicerar mobilt. För att basstationerna ska kunna hantera all trafik måste de vara fler och placeras tätare än i 4g. – Hög band­­bredd kräver att radiosignalerna sänds på hög frekvens. Det blir ofta milli­meter­bandet, alltså frekvenser mellan 30 och 300 giga­hertz. I USA talar man om mmwave. 5g kan också använda andra frekvenser. – Den höga frekvensen medför i sin tur att räck­­­vidden blir kort, och att signalen blockeras av hinder som väggar och tak. Även dimma och regn kan för­svåra eller stoppa datatrafiken. Därför blir 5g‑nätet troligen en kombina­tion av dataöverföring genom kopparkabel eller optisk fiber­­kabel som an­sluts till små basstationer: minst en i varje gathörn och i varje rum där de behövs. Modellen har kallats för ”mobiltelefoni genom wi‑fi”. – Det som följer med från tidigare generationer av mobil­­tele­foni och mobila nät­verk är att nätverket hela tiden vet var en användare finns, förutsatt att använd­a­rens telefon (eller annan utrustning för mobil datakom­mu­ni­ka­tion) är påslagen. 5g är utformat för att terminalerna ska vara påslagna ständigt med minimal strömförbrukning när de inte används. – Branschorganisationer för utveckling av 5g är NGMN och 5G‑PPP. – Ett white­paper om 5g från 5G infrastructure association släpptes i mars 2015 på Mobile world congress i Barcelona: se länk. – Sveriges första 5g-nät invigdes den 5 december 2018 på KTH i Stockholm. – IDG:s artiklar om 5g: länk.

[mobilgenerationer] [mobilt] [ändrad 24 maj 2019]

television 2.0

00-talets television, där programmen distribueras via internet (se IP‑tv) och kan lagras på hårddisk (hårddiskinspelare), så att tittarna kan se programmen när de själva vill. (Motsats: tablå‑tv.) På 2010‑talet har det blivit vanligt att tv‑bolagen själva tillhanda­håller program­repriser som tittarna kan se när de vill – se Play. – Läs också om tillägget 2.0.

[generationer] [radio och tv] [ändrad 29 januari 2018]

generation X

de som är födda mellan 1960 och 1980. – Generation X omfattar många av de första persondatoranvändarna. – I Sverige motsvaras generation X av 40‑talistgenerationens barn, som är en stor grupp. I USA, där beteckningen generation X uppstod, är det däremot en gles generation. Den är uppkallad efter Douglas Copelands bok från 1991 med samma namn – se denna länk. I en annan bok kallas den för 13th generation. Den kallas också för den ironiska generationen. – Se också generation Y, generation Z, generation e och generation alpha.

[demografi] [generationer] [ändrad 2 februari 2022]