baklänk

länk till en given webbsida från en annan webbsida. – Alltså länkar till den webbsida som du redan befinner dig på från andra webbsidor. (Till skillnad från länkar från den webbsida som du befinner dig på till andra webbsidor.) Hur många andra sidor som länkar till en given webbsida – antalet baklänkar – brukar tas som ett mått på den sidans anseende och relevans. Baklänkar har därför stor betydelse när sökmotorer rangordnar webbsidor. Kallas också ingående länk, inlänk. – På engelska: backlink.

[rankning] [sökmotorer] [webbpublicering] [ändrad 7 oktober 2022]

Weltimmo

beteckning på ett utslag i EU‑domstolen: företag som tillhandahåller internetbaserade tjänster till ett EU‑land på det landets språk måste också följa it‑lagstiftningen i det landet. Detta gäller oavsett var före­taget hör hemma. – Utslaget kom i slutet av september 2015 och anses få stor betydelse för företag som Facebook. – Weltimmo‑målet är uppkallat efter ett företag som är registrerat i Slovakien, men som sålde tjänster i Ungern på ungerska. – Se EU‑domstolens webbsidor.

[eu] [rättsfall] [ändrad 18 september 2017]

överdragning

(mouseover) – dragning av muspekaren, utan att man klickar, över en del av en webb­sida (en pekpunkt). Kallas också för att svepa med musen. Det kan ibland utlösa en händelse, till exempel att en bild förändras eller byts ut, eller att en dold länk blir synlig. – Mouseover var från början en funktion i Java­script, men funktionen ingår numera i många program för bild- och grafikframställning. – Jämför med mouse­out (bortdragning), dröja och hover (sväva, dra) samt minsvepning.

[grafiskt användargränssnitt] [webbpublicering] [ändrad 16 oktober 2019]