Windows management instrumentation

(WMI) – ett system av komponenter för Windows som möjliggör överblick över och hantering av resurser i ett nätverk. – WMI kan samla in och sammanställa information om vad som finns i ett nätverk och använda det för att konfigurera enheterna i nätverket. WMI är Microsofts tillämpning av Web‑based enterprise management (WBEM) från Distributed management taskforce (DMTF). – WMI var förinstallerat i Windows 2000†, och ingick i Windows fram till Windows 7. – Se Microsofts webbsidor. – WMI underhålls fortfarande (2019) av Microsoft, men har ersatts av Windows Management Infrastructure, Windows MI (länk), som är bakåtkompatibelt med WMI.

[it-system] [nätverk] [windows] [ändrad 16 november 2018]

win

  1. Win – ibland i sammansättningar: kort för Windows;
  2. – i engelsk jargong: vinst, prestation, bragd – motsatsen till fail; for the win (FTW) betyder närmast hurra, länge leve;
  3. – även: [påträffande av] pornografisk bild.

[jargong] [windows] [ändrad 14 maj 2018]

defenestration

på svenska även: defenestrering: att kasta ut människor genom fönstret; i överförd bemärkelse: att göra sig av med Windows. – Ordet defenestering (som innehåller latinska fenestra – fönster) brukar syfta på en händelse i Prag 1618, då en grupp protestanter kastade ut två kejserliga och katolska guvernörer och en sekreterare från ett fönster i Pragborgen. De föll 15 meter, men klarade sig eftersom de hamnade i en dynghög.

[jargong] [windows] [23 maj 2017]

ReactOS

ett operativsystem som ska vara kompatibelt med Windows, och som utveck­las med fri och öppen källkod. Man ska alltså kunna köra Windowsprogram och använda tillbehör avsedda för Windows. – Eftersom Windows är skrivet med sluten källkod är detta svårt att genomföra. Kompatibiliteten ska vara på bi­när­­kods­­nivå. – Projektet inleddes 1996, och 1998 fick det namnet ReactOS. När detta skrivs (september 2018) finns ReactOS i alfaversion, och kan köra en del Windowsprogram. – ReactOS ska inte förväxlas med React. – Se reactos.org.

[fri och öppen källkod] [windows] [ändrad 19 maj 2017]

user account control

(UAC) – funktion i Windows med syftet att få användarna att inte vara inlogg­ade som administratörer i onödan. – De ska kunna sköta huvuddelen av sina arbetsuppgifter som vanliga användare. (Detta är främst relevant för användare i organisationer.) – Problemet som behöver lösas uppstår därför att vanliga användare i Windows brukar kunna arbeta både som vanliga användare och som administra­törer av sitt eget konto. För att göra vissa ändringar, till exempel installera program, måste de logga in som administratörer, men när de väl har gjort det brukar de inte logga ur som administratörer. Det innebär att administratörskontot är öppet, trots att det inte behövs, och det skapar en sårbarhet. Skadepro­gram kan då laddas ner utan att användaren märker det, och de kan sedan spridas i nätverket. Om man å andra sidan hindrar användaren från att logga in som administratör över huvud taget blir det omöjligt för henne att göra många saker. – User account control minskar problemet genom att låta användaren göra en tillfällig inloggning när hon behöver göra något som administratör. När det är klart loggas hon automatiskt ut från sitt administratörskonto. Exakt hur det ska tillämpas kan ställas in av it‑systemets administratör. Man kan också välja att inte använda user account control alls. – User account control infördes 2006 i Windows med Windows Vista†, och ingår fortfarande i Windows i om­ar­betad form. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[it-system] [it-säkerhet] [windows] [ändrad 18 mars 2018]

Windows 10 S

en version av Windows 10, utformad för att ha hög säkerhet och mindre möjligheter för användaren att ändra på inställningar. Man kan bara köra applikationer från Windows Store. Hårddisk / SSD krypteras med Bitlocker. Windows 10 S säljs inte till privatpersoner, utan bara till företag som installerar det på datorer. – Förhandsuppgifter om Windows 10 S läckte ut i februari 2017. Det kallades då för Windows 10 Cloud. Bedömare trodde då att skulle bli en konkurrent till Googles Chrome OS, alltså ett operativsystem som i princip bara är en webbläsare. Windows 10 S lanserades i maj 2017, och var alltså inte som förväntat. Bokstaven S står, enligt Microsoft, inte för något särskilt. – Se Microsofts webbsidor.

[windows-versioner] [ändrad 11 februari 2021]