AS/400

en minidator från IBM, lanserad 1988. – AS/400 var den sista minidatorn som var kommersiellt framgångsrik. Den var omtyckt på grund av sin driftsäkerhet. AS/400 gick 2001 upp i serverserien iSeries, som i sin tur 2006 bytte namn till System i†, sedan till IBM Power Systems. (Skillnaden mellan minidatorer och servrar är att en minidatorer är kopplade till dumma terminaler, medan servrar är kopplade till nätverk av persondatorer.) Benämningen AS/400 används fortfarande ibland, trots namnbytena. – Förkortningen AS uppges ha stått för Application system. Operativsystemet hette OS/400† (vidareutvecklat till IBM i).

[inaktuellt] [minidatorer] [ändrad 17 januari 2023]