Autism & Beyond

en app för studie av eventuell autism hos barn. – Autism & Beyond körs på en smart mobil och visar filmer för barnet. Medan filmen visas registrerar mobilens inbyggda kamera barnets ögonrörelser och ansikts­uttryck. Syftet är att få empiriskt underlag för erfarenhetsmässigt kända tecken på autism, som att personer med autism undviker ögonkontakt och inte visar känslor med ansiktsuttryck. Appen omfattar också frågeformulär och tips till föräldrar. På lång sikt hoppas forskarna att, med hjälp av resultat från appen, kunna utveckla säkrare diagnosverktyg för autism. – Autism & Beyond har utvecklades 2015 av forskare vid Duke University i Durham, North Carolina. – Se detta press­meddelande med video. – Autism & beyond finns tills vidare bara för iPhone och kan laddas ner gratis från App Store (inte tillgänglig i Sverige). – Se också sajten Autism & Beyond (länk).

[appar] [barn] [funktionsvariation] [psykologi] [ändrad 24 juli 2022]

Dagens ord: 2016-07-01