Burr-Feinstein

the Burr-Feinstein bill – ett vilande amerikanskt lagförslag som ville ålägga alla tele- och dataoperatörer att göra kunders krypterade meddelanden läsbara för polisen om en domstol begär det. – Lagförslaget lades fram i april 2016 av senatorerna Dianne Feinstein (demokrat från Kalifornien) och Richard Burr (republikan från North Carolina). Det blev hårt angripet från början, inte minst av de flesta it‑företag i USA.

  • – En anledning är att nästan all internetkommunikation är krypterad, inklusive mobilsamtal. Det skulle alltså kräva mycket arbete att tillämpa lagförslaget;
  • – En annan anledning är att it-företag som tillhandahåller appar i appbutiker (som App Store) skulle bli tvungna att granska varenda app för att se om den använder kryptering och i så fall också ta reda på hur man dekrypterar appens internetkommunikation;
  • – En tredje anledning är att kunderna har möjlighet att använda kryptosystem utan operatörens vetskap, och att det kan göra det omöjligt för operatören att dekryptera kundens meddelanden;
  • – En fjärde anledning är att den som vill dölja sina meddelanden kan skicka massor med meddelanden som innehåller meningslösa teckenserier tillsammans med ett enda som verkligen innehåller krypterad information till mottagaren. Den som vill avläsa kommunikationen har då ingen möjlighet att veta vilket av meddelandena som det är lönt att dekryptera, utan tvingas lägga ner tid på att försöka dekryptera meddelanden som bara är teckenröra. Det skulle göra det praktiskt taget omöjligt att uppfylla domstolens krav.

– I slutet av maj 2016 blev det klart att Burr‑Feinstein inte hade en chans att få majoritet i senaten, vilket innebär att lagförslaget är vilande tills vidare.

– Se också San Bernardino-fallet och chaffowing and winnowing.

[inaktuellt] [lagar] [kryptering] [ändrad 18 augusti 2019]

Dagens ord: 2016-08-02