Haven

  1. – ett operativsystem avsett för ospår­bar data­kommu­nika­tion. – Haven installe­ras på ett USB‑minne som man sedan startar en värd­­dator från. Alltså som en USB‑dator. Inga filer sparas på värd­datorn, så när kommunikations­­passet är avslutat finns det inga spår av det på värd­­datorn. – Haven använder Tor för data­­kommu­nika­tion på internet, vilket gör både avsändare och mot­ta­gare nästan omöjliga att spåra. – Haven bygger på Ubuntu (ett utförande av Linux), och ut­­veck­lades av Anders Sund­man i The Haven Project (läs mer här). – Läs också om Byzantium, Cotton Candy†, Anonym OS, live cd och Tails. – Fler sorters Ubuntu;
  2. – se Microsoft Haven.

[it-säkerhet] [personlig integritet] [ubuntu] [ändrad 13 maj 2019]

Dagens ord: 2012-08-08