CP/M

Control program/microcomputers – det vanligaste operativ­­systemet för hem­­datorer i slutet av 1970-talet. CP/M ut­­veck­lades 1973 för 8-bitars pro­ces­sorer av Gary Kildall och Dorothy McEwen, som 1976 till­­sammans grundade Digital Research. CP/M användes i Apple II och i många andra hem­­datorer. CP/M erbjöds som alternativ till PC-Dos i de första versionerna av IBM PC, men kon­­kur­re­rades ut av PC-Dos. En 16-bitars variant av CP/M utvecklades av Tim Pater­­son. Den kallades för Qdos, köptes av micro­soft och blev PC-Dos. Digital Research ut­­veck­lade en annan 16-bitars ­version av CP/M under namnet DR-Dos. CP/M stod först för Control program/monitor, senare för Control program/micro­­computers, alter­na­tivt micro­­processors. En in­­offi­ciell webb­­sida för CP/M finns på cpm.z80.de.

[it-historia] [operativsystem]

Dagens ord: 2012-10-03