Cult of the dead cow

Kohuvud ritat med tecken från tangentbord. Ögonen är två X.
Död ko i bbs-utförande.

(CDC) – en amerikansk hackar-grupp som verkar för frihet på nätet. Dess storhetstid var på 1990‑talet. – Cult of the dead cow har funnits sedan 1984, och kan ses som före­­gångare till Anonymous, men CDC:s med­­lemmar är inte anonyma. – CDC var först några löst samman­­­hållna BBS:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fort­farande, Lubbock i Texas. Sedan 1980‑talet har gruppen gett ut en elektronisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk (kräver inloggning). – En av medlemmarna, Jesse Dryden (”Drunkfux”) ordnade 1990 den första hackar‑konferensen som var öppen för utom­­stående, Hohocon†. CDC uppfann också stavningen 31337 för elite, se leet. CDC gör an­språk på att ha myntat ordet hackti­­vism och har, eller hade, undergruppen Hackti­vismo (se Wikipedia), som tycks vara nerlagd. Insatsgruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora likheter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Scientologikyrkan och mot Googles anpasslighet gentemot censuren i Kina. Gruppen ligger också bakom skadeprogram som Back Orifice och pro­gram­met NBName som genom­för distribuerade överbelastningsattacker samt program för hemlig kommunikation. (Se hela listan i Wikipedia.) Gruppen gör också anspråk på att ha ha smittat USA:s förre presi­dent Ronald Reagan med alzheimers. – Organisatoriskt lyder Cult of the dead cow under moderorganisationen CDC Communications tillsammans med Hackti­vismo och Ninja strike force. Verksamheten tycks ha tynat av, och några av de ursprungliga ledande medlemmarna har gått vidare till jobb i stat och stor­företag. – Se cultdeadcow.com. – I mars 2019 blev det känt att den sedermera avhoppade demokratiska presidentkandidaten Beto O’Rourke var med i Cult of the dead cow på 1980‑talet. – 2019 kom Joseph Menns (länk) bok Cult of the dead cow: how the original hacking supergroup might just save the world (länk).

[aktivister] [hackare] [ändrad 2 januari 2020]

Dagens ord: 2020-01-03