dark social

benämning på det utbyte av länkar som sker direkt mellan människor, inte genom sociala medier eller bloggar. – Analys av besök på publika­tioners webb­sidor visar att de enskilda artiklarna ofta får besök som inte kan spåras. Detta kan gälla hälften av besöken. Besökarna har inte klickat på en länk på Face­book, på en blogg eller på en annan publikation. De har inte heller kommit till artikeln från publika­tionens första­sida. Samtidigt är länkarna till specifika artiklar ofta så långa och oförut­säg­bara att det är osanno­likt att besökaren har fyllt i dem ur minnet. Den förkla­ring som återstår är att besökaren har fått länken av en vän i e‑post eller chatt. Det finns alltså en stor sfär av utbyte av länkar som det är praktiskt taget omöjligt att överblicka, mäta eller påverka. – Uttrycket dark social blev känt 2012 genom en artikel i ameri­kanska Atlantic Monthly efter att tid­skriftens webbanalysfirma hade upptäckt fenomenet (länk). Dark står här bara för okänd, outforskad, inte för skum eller kriminell. – Jäm­för med darknet och djupwebben.

[socialt] [ändrad 8 oktober 2018]

Dagens ord: 2015-03-05