dark social

benämning på det utbyte av länkar som sker direkt mellan människor, inte genom sociala medier eller bloggar. – Analys av besök på publikationers webbsidor visar att de enskilda artiklarna ofta får besök som inte kan spåras. Detta kan gälla hälften av besöken. Besökarna har inte klickat på en länk på Facebook, på en blogg eller på en annan publikation. De har inte heller kommit till artikeln genom att klicka på publikationens förstasida. Samtidigt brukar länkar till specifika artiklar vara så långa och oförutsägbara att det är osannolikt att besökaren har fyllt i dem ur minnet. Den förkla­ring som återstår är att besökaren har fått länken av en vän i e‑post eller chatt. Det finns alltså en stor sfär av utbyte av länkar som det är praktiskt taget omöjligt att överblicka, mäta eller påverka. – Uttrycket dark social blev känt 2012 genom en artikel i amerikanska Atlantic Monthly efter att tidskriftens webbanalysfirma hade upptäckt fenomenet (länk). Dark står här bara för okänd, outforskad, inte för skum eller kriminell. – Jäm­för med darknet och djupwebben.

[socialt] [ändrad 8 oktober 2018]

Dagens ord: 2015-03-05