djupwebben

(the deep web) – den del av webben som sök­motorerna inte hittar. Kallas också för the invisible web. – Djup­webben består av sidor som genereras dynamiskt från data­baser, sidor som inte är åtkomliga via länkar och, för vissa sökmotorer, pdf-filer. Webbsidor som är lösen­ords-spärrade räknas däremot inte till djup­webben. – Det beräknas att djup­webben är hundra gånger större än den sökbara webben. Mycket företags­infor­mation och myndig­hets­informa­tion hör till djup­webben, liksom ofta tidningarnas text­arkiv. – Sidorna i djup­webben är åtkomliga för den som vet vad de har för webbadress (url), men sällan för vanliga sök­motorer, som går från länk till länk. – Speciali­serade sök­motorer är ofta bättre på att hitta material i djup­webben än vad de vanliga generella sökmotorerna är. – Observera att det i de flesta fall inte finns något suspekt innehåll på djupwebben. Men läs också om darknet och dark social.

[webben]

Dagens ord: 2016-12-04