djupwebben

(the deep web) – den del av webben som sök­motorerna inte hittar, men som inte är hemlig. Kallas också för the invisible web. – Djup­webben består av sidor som genereras dynamiskt från data­baser, sidor som inte är åtkomliga via länkar och, för vissa sökmotorer, pdf‑filer. Webbsidor som är lösenords-spärrade räknas däremot inte till djup­webben. – Det beräknas att djup­webben är hundra gånger större än den sökbara webben. Mycket företags­infor­mation och myndighetsinforma­tion hör till djupwebben, liksom ofta tidningarnas textarkiv. – Sidorna i djupwebben är åtkomliga för den som vet vad de har för webbadress (URL), men sällan för vanliga sökmotorer, som går från länk till länk. – Speciali­serade sök­motorer är ofta bättre på att hitta material i djupwebben än vad de vanliga generella sökmotorerna är. – Observera att det i de flesta fall inte finns något suspekt innehåll på djupwebben. Men läs också om darknet och dark social.

[webben] [ändrad 24 april 2020]

Dagens ord: 2016-12-04