djupwebben

(the deep web) – den del av webben som sök­motorerna inte hittar, men som inte är hemlig. Kallas också för the invisible web. – Djupwebben består av sidor som genereras dynamiskt från databaser, sidor som inte är åtkomliga via länkar och, för en del sökmotorer, pdf‑filer. Webbsidor som är lösenords‑spärrade räknas däremot inte till djupwebben. – Det beräknas att djupwebben är hundra gånger större än den sökbara webben. Mycket företagsinformation och myndighetsinforma­tion hör till djupwebben, liksom ofta tidningarnas textarkiv. – Sidorna i djupwebben är åtkomliga för den som vet vad de har för webbadress (URL), men sällan för vanliga sökmotorer, som går från länk till länk. – Specialiserade sökmotorer är ofta bättre på att hitta material i djupwebben än vad de vanliga generella sökmotorerna är. – Observera att det i de flesta fall inte finns något suspekt innehåll på djupwebben. Men läs också om darknet och dark social.

[webben] [ändrad 24 april 2020]

Dagens ord: 2016-12-04