dataabstraktion

allmänt: det att man bortser från eller döljer en del egenskaper i en datamängd för att man enklare ska kunna beskriva eller bearbeta datamängden i data­baser eller andra program. – Se också abstraktion:

  1. – skapande av en sammansatt datatyp genom sammanslagning av flera olika datatyper. Man tar fasta på det som är gemensamt för datatyperna och bortser från det som skiljer dem åt. Normalt görs det med datatyper som uppenbarligen är nära besläktade. Detta görs för att förenkla hanteringen av datatyper i programmering;
  2. – särskiljande av gränssnitt och inre funktion. Detta renodlas i objektorienterad programmering, där ett objekt har ett gränssnitt i form av meddelanden som det kan ta emot från andra objekt och skicka till andra objekt (inte nödvändigtvis avsändaren). Inkommande meddelanden ber objektet att utföra vissa operationer och de utgående meddelandena innehåller svaren. (Se inkapsling.) Hur objektet gör för att lösa uppgiften behöver man inte veta. Detta kallas för dataabstraktion därför att objektet döljer datatyper som det använder för att lösa uppgiften.

– På engelska: data abstraction.

[data] [programmering] [ändrad 11 juni 2021]