Distributed management taskforce

(DMTF) – en samarbetsorganisation som strävar efter att skapa enklare och enhetligare standarder för it‑system, särskilt på före­tag och på internet. I DMTF ingår många av de största it-företagen, bland annat IBM, HPE och Microsoft. – DMTF hette Desktop management taskforce fram till 1999. – Se dmtf.org.

[it-system] [organisationer] [ändrad 21 maj 2019]