DMTF

en samarbetsorganisation som strävar efter att skapa enklare och enhetligare standarder för it‑system, särskilt på före­tag och på internet. – I DMTF ingår många av de största it-företagen, bland annat IBM, HPE och Microsoft. – DMTF, som grundades 1992, hette Desktop management taskforce fram till 1999, sedan Distributed management taskforce. Numera är DMTF en pseudoförkortning. – Se dmtf.org.

[förkortningar på D] [branschorganisationer] [it-system] [pseudoförkortningar] [ändrad 17 april 2023]