fullständigt domännamn

domännamn som är komplett och därför inte kan tolkas på fler än ett sätt. – Ett fullständigt domännamn ska innehålla alla led (etiketter) i domännamnet och sluta med den punkt som står för rotzonen. Exempel: it‑ord.idg.se. är ett fullständigt domännamn, men it‑ord.idg.se är ett ofullständigt domännamn. – Vanligtvis utelämnar man den sista punkten i webbadresser (URL:er), men den är obligatorisk när man registrerar en domän i DNS‑systemet. Att det går bra utan den avslutande punkten i många andra sammanhang beror ofta på att applikationer som webbläsare lägger till punkten automatiskt. De utgår från att domänen som står sist i domännamnet (till exempel .com eller .se) ligger direkt under rotzonen. – I system för datakommunikation inom en organisation förekommer ofta att man för de resurser som finns i systemet (för interna länkar) bara behöver ange ett partiellt domännamn: man utelämnar den del som är gemensam för alla resurser och anger bara den del som särskiljer. – På engelska heter det fully qualified domain name, förkortat FQDN. På svenska förekommer översättningen fullt kvalificerat domännamn, som språkligt sett är fel, eftersom engelska qualify i detta sammanhang inte är samma sak som svenska kvalificera.

[internet] [ändrad 13 augusti 2020]