fullständigt domännamn

domännamn som är komplett och därför inte kan tolkas på fler än ett sätt. – Ett fullständigt domännamn ska innehålla alla led (etiketter) i domän­namnet och sluta med den punkt som står för rotzonen. Exempel: it‑ord.idg.se. är ett fullständigt domän­namn, men it‑ord.idg.se är ett ofull­ständigt domän­namn. – Vanligtvis utelämnar man den sista punkten i webbadresser (url:er), men den är obligatorisk när man registrerar en domän i DNS-systemet. Att det går bra utan den avslutande punkten i många andra samman­hang beror ofta på att applikationer som webbläsare lägger till punkten automatiskt. De utgår från att domänen som står sist i domännamnet (till exempel com eller se) ligger direkt under rotzonen. – I system för data­kommunikation inom en organisation förekommer ofta att man för de resurser som finns i systemet (för interna länkar) bara behöver ange ett partiellt domännamn: man utelämnar den del som är gemensam för alla resurser och anger bara den del som särskiljer. – På engelska heter det fully qualified domain name, förkortat fqdn. På svenska förekommer översättningen fullt kvalificerat domän­namn, som språkligt sett är fel, eftersom engelska qualify i detta sammanhang inte är samma sak som svenska kvalificera.

[internet]