informationsintegration

allmän benämning för metoder att samla och spara information från olika källor och göra dem sökbara i ett gemensamt system. – Informationsinformation arbetar med informationskällor som webbsidor, e‑post, snabbmeddelanden, kalkylark och video och gör dem sökbara genom att märka upp (tagga) informationen och bygga upp ett centralt register (repository) över informationen. Skillnader i format hanteras genom kopplingar som översätter informationen till ett gemensamt format. – På engelska: enterprise integration information, EII.

[informationshantering] [ändrad 12december 2020]