Edge

  1. webbläsare från Micro­soft. Den skulle ersätta Internet Explorer, och introducera­des 2015 med Windows 10. I december 2018 uppgavs det att Microsoft ska byta ut Edge mot en webbläsare baserad på Googles plattform Chromium. Den påstås gå under arbetsnamnet Anaheim. Eventuellt kommer den nya webbläsaren också att kallas för Edge. (Se Windows Central.) – Under utveck­lings­arbetet hade Edge gått under namnet Project Spartan. – Intresset för Edge har aldrig varit stort. I slutet av 2018 har Edge fyra procent av hela marknaden för webbläsare, och av användarna av Windows 10 var det 2016 mindre än en fjärdedel som använde Edge, trots att det är förinstallerat. – Se Microsofts webbsidor – länk;
  2. EDGE – enhanced data rates for GSM evolution – över­spelad teknik för bred­bands-kom­mu­ni­ka­tion över GSM- och TDMA‑näten. Det var ett så kallat 2,5g, alltså ett mellan­­­stadium mellan GSM och 3g. Maximalt 384 kilobit per sekund var möjligt. – In­tres­set för EDGE var störst i USA, medan Europa satsade på alter­na­tivet UMTS innan 3g slog igenom;
  3. – i diagram över nätverk (grafer), se kant (även: båge);
  4. – i datornätverk: kanten, kanterna, utkanten, periferin – de anslutna enheter som är längst från servrarna eller annan nätverksutrustning. Edge computing – principen att vissa beräkningar bör exekveras i perifer utrustning, inte centralt i servrar. Uttrycket används främst om sakernas internet.

[mobilt] [nätverk] [sakernas internet] [webbläsare] [ändrad 5 december 2017]

Dagens ord: 2015-06-05