Edge

  1. – en webbläsare från Micro­soft. Den ersatte Internet Explorer, och introducera­des 2015 med Windows 10. I december 2018 blev det känt att Microsoft skulle byta ut Edge mot en webbläsare baserad på Googles plattform Chromium. Den påstods gå under arbetsnamnet Anaheim, men när den lanserades 2019 hette den också Edge, inofficiellt kallad Edge Chromium. (Se Microsofts webbsidor.) – Under utvecklingsarbetet hade den ursprungliga versionen av Edge gått under namnet Project Spartan. – Intresset för Edge har aldrig varit stort. I slutet av 2018 hade Edge fyra procent av hela marknaden för webbläsare, och av användarna av Windows 10 var det 2016 mindre än en fjärdedel som använde Edge, trots att det är förinstallerat;
  2. EDGE – enhanced data rates for GSM evolution – en över­spelad teknik för bred­bands-kom­mu­ni­ka­tion över GSM- och TDMA‑näten. Det var ett så kallat 2,5g, alltså ett mellanstadium mellan GSM och 3g. Maximalt 384 kilobit per sekund var möjligt. – Intres­set för EDGE var störst i USA, medan Europa satsade på alternativet UMTS innan 3g slog igenom;
  3. – i diagram över nätverk (grafer), se kant (även: båge);
  4. – i datornätverk: kanten, kanterna, utkanten, periferin – de anslutna enheter som är längst från servrarna eller annan nätverksutrustning. – Edge computing – se kantdatorsystem.

[mobilt] [nätverk] [webbläsare] [ändrad 26 november 2020]

Dagens ord: 2015-06-05