JavaFX

ett verktyg för utveckling av internetbaserade program. – JavaFX är baserat på pro­gram­­språket Java från Sun†, numera Oracle. Sedan 2014 mark­nads­för Oracle inte längre JavaFX som en sepa­rat pro­dukt, utan det ingår i Java SE. JavaFX var av­sett för ut­veck­ling av pro­gram med avancerade användargränssnitt som skulle fungera på alla datorer och mobiltelefoner, oavsett tillverkare och opera­tiv­system. (Se rich inter­net application.) Huvuddelen av programmet skulle köras på en server. På datorn eller mobiltele­fonen kördes bara an­vändar­gräns­snittet som en tunn klient. – Se Oracles webb­sidor.

[inaktuellt] [java] [ändrad 17 november 2019]