Jodel

social app för anonyma med­de­landen. – Jodel riktar sig till studenter. Med­de­­landen kan läsas av andra an­­vändare inom tio kilo­meters radie. De kan betyg­sätta med­de­landena genom att rösta upp eller ner dem. – Jodel har ut­veck­lats av det tyska före­taget Jodel App, ti­di­gare TellM. Den finns för Android* och IOS*. – Se jodel-app.com. – Den 12 oktober 2015 stängde Lunds uni­ver­si­tet hela dagen efter ett hot på Jodel (se press­med­de­lande: länk). Samma dag stängdes två skolor i Skut­skär av samma an­led­ning. Två dagar senare var Jodel den näst mest ner­lad­da­de appen i App Store*. – Jäm­för med After School, canary, Nearby, Whisper och Yik Yak

Dagens ord: 2015-11-10