Jodel

social app för anonyma med­de­landen. – Jodel riktar sig till studerande. Meddelanden kan läsas av andra användare inom tio kilo­meters radie. De kan betyg­sätta med­de­landena genom att rösta upp eller ner dem. – Jodel har ut­veck­lats av det tyska före­taget Jodel App, ti­di­gare TellM. Den finns för Android och iOS. – Se jodel-app.com. – Den 12 oktober 2015 stängde Lunds uni­ver­si­tet hela dagen efter ett hot på Jodel (se pressmeddelande: länk). Samma dag stängdes två skolor i Skut­skär av samma an­led­ning. Två dagar senare var Jodel den näst mest ner­lad­da­de appen i App Store. – Jäm­för med After School, Canary, Nearby, Whisper och Yik Yak†.

[appar] [dold identitet] [sociala medier] [ändrad 11 maj 2017]

Dagens ord: 2015-11-10