Jodel

en social app för anonyma med­de­landen. – Jodel riktar sig till studerande. Meddelanden kan läsas av andra användare inom tio kilometers radie. De kan betygsätta meddelandena genom att rösta upp eller ner dem. – Jodel har ut­veck­lats av det tyska företaget Jodel App, tidi­gare TellM, och lanserades 2014. Den finns för Android och iOS. – Se jodel.com. – Den 12 oktober 2015 stängde Lunds universi­tet hela dagen efter ett hot på Jodel (se pressmeddelande: länk). Samma dag stängdes två skolor i Skutskär av samma anledning. Två dagar senare var Jodel den näst mest nerladda­de appen i App Store. – Jäm­för med After School†, Canary, Nearby, Whisper och Yik Yak†.

[appar] [dold identitet] [sociala medier] [ändrad 11 maj 2017]

Dagens ord: 2015-11-10