canary

  1. – i it-säkerhet: se kanariefågel;
  2. – Canary –– app för skvaller om det före­tag som an­vändaren är an­ställd på. – För att an­vända Canary måste man registrera sig med sin egen e‑post­adress från före­taget. Adressen visas inte när man gör in­lägg på Canary, men andra an­vändare kan lita på att alla in­lägg kommer från an­ställda på samma före­tag. Man kan bara delta i diskussioner med andra an­ställda på det före­tag som man arbetar på, inget annat. – Appen lan­se­ra­des hösten 2014. –Se canaryapp.net. – Jäm­­för med After School, Jodel, Nearby, Post­secret, Secret†, Whisper och Yik Yak†;
  3. – canary deployment –– när ett program delas ut till en mindre grupp an­vänd­are för testning för att utvecklaren ska få veta vad som behöver rättas till.

[appar] [dold identitet] [it-säkerhet] [programmering] [skvaller och rykten] [ändrad 11 maj 2017]

Dagens ord: 2014-12-03