canary

  1. – i it-säkerhet: se kanariefågel;
  2. – Canary –– app för skvaller om det före­tag som an­vändaren är an­ställd på. – För att an­vända Canary måste man registrera sig med sin egen e‑post­adress från före­taget. Adressen visas inte när man gör in­lägg på Canary, men andra an­vändare kan lita på att in­läggen kommer från andra an­ställda på samma före­tag. Man kan bara delta i diskussioner med andra an­ställda på det före­tag som man arbetar på, inget annat. – Appen lanserades hösten 2014. –Se canaryapp.net. – Jäm­­för med After School, Jodel, Nearby, Post­secret, Secret, Whisper och Yik Yak;
  3. – canary deployment –– när ett program delas ut till en mindre grupp användare för testning för att utvecklaren ska få veta vad som behöver rättas till.

Dagens ord: 2014-12-03