Whisper

ett socialt nätverk som utlovar hög nivå av anonymitet. (Men se nedan.) – Användarna skriver in­lägg som be­står av en bild med pålagd text. Man kan söka igenom in­läggen och svara på dem. Varje användare har en pseudonym. Gentemot Whispers servrar identifieras varje användare endast med id-numret på den mobiltelefon eller dator som de använder. (Det är ett nummer som är fast kodat i apparaten och som inte kan ändras. Det är alltså inte telefon­numret.) För varje in­lägg kan man se pseudo­nymen för den som har publicerat det, men det finns inget sätt att söka efter en viss an­vändares inlägg. – Whisper startade 2012, då under namnet Whispertext. (Det ska inte för­växlas med Amazons Whisper­net.) – I oktober 2014 uppgav The Guardian (länk) att Whisper samlar in och sparar användarnas geo­grafiska belägenhet, även när an­vändarna har stängt av den funktionen. Whisper överlämnar också, enligt The Guardian, in­formation om användarna till USA:s krigsmakt. Whisper har för­nekat detta, men i sam­band med The Guardians publicering ändrade Whispernet sina användar­vill­kor. – Om den stora dataläcka som upptäcktes 2020, se artikel i The Register. – Se whisper.sh. – Läs också om After School, canary, Jodel, Nearby, Postsecret, Secret† och Yik Yak†.

[appar] [avslöjanden] [dold identitet] [pseudonymer] [sociala nätverk] [ändrad 16 juni 2020]

Dagens ord: 2014-10-23