Whisper

ett socialt nätverk som utlovar hög nivå av anonymitet. (Men se nedan.) – Användarna skriver in­lägg som består av en bild med pålagd text. Man kan söka igenom inläggen och svara på dem. Varje användare har en pseudonym. Gentemot Whispers servrar identifieras varje användare endast med id‑numret på den mobiltelefon eller dator som de använder. (Det är ett nummer som är fast kodat i apparaten och som inte kan ändras. Det är alltså inte telefon­numret.) För varje in­lägg kan man se pseudonymen för den som har publicerat det, men det finns inget sätt att söka efter en viss an­vändares inlägg. – Whisper startade 2012, då under namnet Whispertext. (Det ska inte förväxlas med Amazons Whisper­net.) – I oktober 2014 uppgav The Guardian (länk) att Whisper samlar in och sparar användarnas geo­grafiska belägenhet, även när användarna har stängt av den funktionen. Whisper överlämnar också, enligt The Guardian, information om användarna till USA:s krigsmakt. Whisper har förnekat detta, men i sam­band med The Guardians publicering ändrade Whispernet sina användarvillkor. – Om den stora dataläcka som upptäcktes 2020, se artikel i The Register. – Se whisper.sh. – Läs också om After School†, Canary, Jodel, Nearby, Postsecret, Secret† och Yik Yak†.

[appar] [avslöjanden] [dold identitet] [pseudonymer] [sociala nätverk] [ändrad 16 juni 2020]

Dagens ord: 2014-10-23