After School

ett avvecklat anonymt socialt nätverk för amerikanska läroverkselever. Troligen nerlagt sommaren 2019. – Efter att After School lanserades hösten 2014 fick det hård kritik för att det användes för nätmobbning och hot om våld och dödsskjutningar. After School fanns på webben och som app. På grund av kritiken tog Apple under en tid bort After School från App Store, men efter en del ändringar fanns appen åter där, liksom på Google Play; senare har den tagits bort från båda. – Se afterschoolapp.com (nere sedan oktober 2019). – Läs också om Canary†, Jodel, Nearby, Post­secret, Whisper och Yik Yak† samt om Rethink och Fulfiltret, två program som mot­verkar nät­mobbning.

[appar] [dold identitet] [sociala nätverk] [ändrad 8 november 2020]