Cobalt

  1. – ett användargränssnitt för tredimensionella virtuella världar, skrivet i öppen källkod och avsett för alla operativsystem. – Cobalt är baserat på Alan Kays projekt Croquet och Squeak. – Utvecklingen av Cobalt tycks ha upphört, liksom arbetet på Open Cobalt;
  2. Palm OS Cobalt – den version av Palms† operativsystem som kom efter version 5. Utvecklades av dåvarande PalmSource† (senare köpt av Access), och blev klart i januari 2004, men ingen tillverkare av handdatorer ville ha det;
  3. – en hackar-grupp som 20132018 tros ha stulit motsvarande tio miljarder kronor från minst 100 banker genom dataintrång. Gruppen är också känd under namnet Carbanek. En person som uppges vara ledare för gruppen greps i mars 2018 av polisen i Spanien. Men gruppen uppges trots det vara aktiv (maj 2018).

[försvunnet] [grafiskt användargränssnitt] [hackare] [it-relaterad brottslighet] [mjukvara] [ändrad 29 maj 2018]

Smalltalk

det första rent objektorienterade programspråket. – Smalltalk lanserades 1980 och är den mest renläriga tillämpningen av den objektorienterade filosofin. – Smalltalk konstruerades av Alan Kay och realiserades av Dan Ingalls (se Wikipedia) med flera. – När man talar om Smalltalk menar man vanligen versionen Smalltalk‑80. De tidigare versionerna var rätt annorlunda. Smalltalk ansågs länge vara bra, men långsamt. Anammades i början av 1990‑talet av IBM, men har sedan dess överflyglats av språk som Java. – Se smalltalk.org. – Alan Kay och hans medarbetare har vidareutvecklat Smalltalk i form av Squeak och Croquet.

[programspråk] [ändrad 11 februari 2023]

Dynabook

Dynabook, gammal bild
Designmodell av Dynabook.

den första bärbara datorn som liknar de vi har nu, utvecklad 1972 av Alan Kay. – Dynabook byggdes i enstaka exemplar på PARC, men masstillverkades inte. Kay utvecklade datorn med tanke på skol­barn och såg den som en ersättare för läroböcke­r, därav namnet på book. – Många senare bärbara datorer heter något på book. – Alan Kay beskrev Dynabook 1972 i uppsatsen A personal computer for all ages (pdf). – En bild på en Dynabook finns i artikeln ”Spacewar: Fanatic life and symbolic death among the computer bums” (länk) av Stewart Brand från 1972 i tidskriften Rolling Stone. – Dynabook är också namnet på en bärbar dator från Toshiba.

[barn] [book] [it-historia] [utbildning] [ändrad 19 mars 2018]

Squeak

en programmeringsmiljö för barn och undervisning, utvecklad av Alan Kay med flera. – Utvecklaren arbetar främst med bilder, som i ett rit­program, och med ett minimum av text- och siffer­inmatning. Program­språket är bra på att hantera bilder, musik och spel. – Squeak bygger på Small­talk, och är skrivet i öppen källkod. Squeak fungerar på de flesta operativ­system, och kan laddas ner gratis från squeak.org. – Läs också om Scratch.

[barn] [programspråk] [undervisning] [ändrad 12 november 2018]

PARC

Palo Alto Research center, förr Xerox PARC, sedan januari 2002 bara PARC – ett legendariskt forskningsinstitut i Palo Alto där mycket av det vi tar för givet i moderna person­datorer har uppfunnits. – Den första datorn som påminner om en modern person­dator var Xerox Alto†, som utvecklades 1973 på PARC, men som inte såldes kommersiellt. Den följdes 1981 av Xerox Star†, som såldes kommersiellt, men som inte kunde hävda sig mot de billigare persondatorerna från företag som Apple och IBM. – Kända forskare som har arbetat på PARC är Alan Kay, Bob Metcalfe, Anita Borg† och Mark Weiser†. – Xerox grundade PARC 1970 under ledning av fysikern George Pake (19252004, (se Wikipedia) med uppdraget att upp­finna ”framtidens kontor”. Stig Hagström† var forskningschef på PARC:s materialforskningsavdelning 19761987. På PARC ut­veck­lades det grafiska användar­gräns­snittet, det lokala nätverket, ethernet och laserskrivaren. Legendariskt är också hur Xerox ständigt har försummat att marknads­föra uppfinningarna (med undantag för laserskrivaren). Det blev Steve Jobs† som, efter att ha sett Xerox Alto, såg till att det grafiska användargränssnittet med fönster, ikon, mus och pekare blev normen för en användarvänlig persondator. – Tillsammans med Stanford‑universitetet har Xerox PARC varit den kreativa motorn i Silicon Valley, men storhetstiden var på 1970‑talet. Se boken Dealers of lightning: Xerox PARC and the dawn of the computer age av Michael Hiltzik (1999). – Sedan januari 2002 är PARC, som tidigare var en avdelning, ett helägt dotterbolag till Xerox. – Se parc.com.

[forskningsinstitut] [förkortningar på P] [it-historia] [ändrad 11 april 2019]

Xerox Alto

en experimentell persondator från 1970-talet, utvecklad på PARC. – Xerox Alto hade grafiskt användargränssnitt och mus, vilket den var först med. Den var inte avsedd som hem­dator eller hobbydator, utan användes internt på Xerox av professionella datoranvändare, på den tiden bara programmerare och forskare. Den tillverkades från 1973 i ungefär tio år i sammanlagt ungefär två tusen exemplar. Den ingick i PARC:s sats­ning på att uppfinna ett datoriserat kontor. – Xerox Alto användes bland annat av Alan Kay när han utvecklade Small­talk och av Bob Metcalfe när han utvecklade ethernet. Den in­spi­re­rade också Steve Jobs† till att utveckla Macintosh. – Xerox ledning hade däremot ringa förståelse för potentialen i Xerox Alto, och när Xerox 1981 började sälja en liknande dator, Xerox Star†, innehöll den knappast någon teknik från Alto. – Bilder på Alto finns på Digibarn Museum, klicka här, även på Internet Archive: länk.

[it-historia] [historiska datorer] [ändrad 4 april 2017]

TeaTime

kommunikationstekniken i Alan Kays användargränssnitt Croquet (som i praktiken är nerlagt). – Eftersom Croquet var ett utpräglat fleranvändarsystem kallades TeaTime för samarbetsarkitektur. Det var utformat så att många användare samtidigt kunde ha tillgång till samma objekt. Användarna hade kopior av objektet, och de kommunicerade med originalobjektet. Genom tvåfasöverlämning undvek man versionsproblem – alla ändringar genomfördes i tur och ordning på ett enda ställe. – Se denna pdf (från 2005).

[datakommunikation] [inaktuellt] [ändrad 21 maj 2019]

Croquet

ett användargränssnitt och en programmeringsmiljö, utvecklad av Alan Kay med flera. – Arbetet på Croquet upphörde 2007, och tekniken flyttades då över till projektet Open Cobalt. – Alla program i Croquet blev automatiskt nätverksan­pas­sade och alla Croquetanvändare kunde, om de ville, ”se” varandra, oavsett var de var. Croquet var skrivet i utvecklingsmiljön Squeak, som i sin tur är en tillämpning av programspråket Smalltalk. Det behöver inget operativsystem och kan i princip köras direkt mot processorn, men det finns, eller har funnits, nerladdningsbara versioner för Windows, OS X (numera macOS) och Linux. – Croquet var gratis och skrivet i öppen källkod. Alla versioner hade samma binärkod, det enda som skilde var en virtuell maskin för respektive operativsystem. – Alan Kay och hans medarbetare såg Croquet som 2000‑talets version av operativsystem med det klassiska grafiska användargränssnittet som de själva var med och utveck­lade på 1970‑talet. De ville ta bort begränsningar som infördes av hänsyn till den tidens hårdvara. Croquet gjorde i princip ingen skillnad mellan program, operativsystem, användargräns­snitt och utvecklingsmiljö, allt hängde ihop. – En del information om Croquet finns på denna webbsida. – Läs också om TeaTime.

[experimentell teknik] [grafiskt användargränssnitt] [programmering] [ändrad 21 maj 2019]

One laptop per child

OLPC – en satsning på en billig bär­bar dator för skol­­barn i fattiga länder. – Pro­jektet startades i form av en stiftelse i januari 2005 av bland andra Nicholas Negro­­­ponte och Alan Kay. Den billiga datorn kallades först för 100‑dollarsdatorn (the 100‑dollar lap­top), men priset blev till sist högre än så. De första datorerna kom 2007. Det officiella namnet på den första datorn var XO‑1. 2013 kom XO‑4 och XO‑4 Touch. Operativ­­sys­temet är Linux med ett grafiskt användargräns­snitt som heter Sugar. – Datorn XO‑infinity, numera Infinity:One, som utvecklas fristående från stiftelsen, följde i sitt första utförande specifikationerna för XO‑serien. – Läs mer på one.laptop.org. (Olpc.com är en seriös sajt utan officiell koppling till projektet, men olpc.org är en kapad sajt med reklam.) – Mer i Wikipedia. – Läs också om tio­dollars­datorn. – Läs också om projektet Worldreader.

[barn] [linux] [lågprisprodukter] [one laptop per child] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]

Kay, Alan

Alan Kay.
Alan Kay.

(1940) – amerikansk datorforskare, pionjär inom program­utveckling och användargränssnitt. – Alan Kay var med i den tidiga utvecklingen av internet, och lade på 1970‑talet grunden till det objektorienterade program­språket Smalltalk samt mycket av dagens grafiska användargränssnitt. Den bärbara datorn är också till stor del Alan Kays idé – se Dynabook. – Alan Kay har arbetat på Stanford, Xerox PARC, Apple och Walt Disney. 2002 anställdes han som senior fellowHP Research (länkarkiverad), men han och hans avdelning sades upp i juli 2005 när dåvarande Hewlett‑Packard† skar ner på forskningen. – Alan Kay har mycket gemensamt med hjälten Alan i långfilmen Tron. Det kan bero på att Bonnie MacBird (länk), som skrev manus, är Alan Kays fru. – Alan Kay har vidareutvecklat Small­talk till Squeak för barn och till Croquet för 2000‑talets datorer. – Se också Cobalt. – Se vpri.org (nerlagd sedan 2018, sidan finns kvar).

[alan kay] [it-historia] [personer] [ändrad 1 oktober 2020]