LZW

(Lempel Ziv Welch) – den algoritm för bildkomprimering som används i bildfilformatet GIF och även i TIFF. Algoritmen kan användas för all slags datakomprimering. Den utvecklades av Abraham Lempel, Jacob Ziv och Terry Welch, och var tidigare patenterad av Unisys. En stor kontrovers uppstod 1999 när Unisys, som tidigare hade tillåtit att algoritmen användes i gratisprogram, krävde licensavgifter för all användning. Patentet var dock ogiltigt utanför USA, och i USA gick patentet ut 2004.

[bildbehandling] [förkortningar på L] [upphovsrätt] [ändrad 19 april 2017]