NT LAN Manager

(Microsoft NT LAN Manager, NTLM) – en föråldrad uppsättning protokoll för autentisering i lokala nätverk. Det infördes 1996 i Windows NT av Microsoft. Microsoft gick över till att använda Kerberos redan med Windows 2000, men programkoden för NTLM ingår fortfarande i Windows. Detta för att nyare versioner av Windows ska kunna fungera ihop med äldre system som använder NTLM. Kritiker hävdar att NTLM-koden kan ses som en sårbarhet och användas för attacker. – Läs mer på Microsofts webbsidor (kan ta tid).

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 10 juni 2019]