Partnership on AI

en organisation för främjande av förståelsen för artificiell intelligens (AI). Organisationen ska också sprida beprövad erfarenhet av artificiell intelligens. Partnership on AI bildades i oktober 2016 av Amazon, Facebook, Google, IBM och Microsoft. Många andra företag har anslutit sig senare. Det fullständiga namnet är Partnership on artificial intelligence to benefit people and society. – Se partnershiponai.org.

[ai] [organisationer] [ändrad 13 december 2022]

Dagens ord: 2016-10-16