pipa

  1. (pipe, pipeline) – i Unix och Windows: en serie hopkopplade elementära program (processer). Utdata från den första processen blir indata i den andra processen, och så vidare tills pipan tar slut. Metoden att slussa utdata från en process till nästa kallas på engelska för pipelining eller bara piping, på svenska att pipa. – Möjligheten att köra pipor är en av de stora fördelarna med Unix. För att sätta ihop en pipa behöver man bara skriva några rader kod. – Oftast är en pipa namnlös och den existerar då bara så länge som den körs. Det finns också namngivna pipor (named pipes). De har, som framgår av benämningen, namn, vilket innebär att ett program kan anropa dem. I stället för att räkna upp de processer som ingår i pipan skriver man bara pipans namn. Namngivna pipor finns kvar tills man raderar dem. Namngivna pipor i Windows fungerar lite annorlunda än i Unix;
  2. to pipe – att skicka SMS;
  3. – (pipe) – tecknet | – se lodstreck.

[meddelanden] [programmering] [tecken] [unix] [windows] [ändrad 18 maj 2020]