Project Fi

Googles eget mobilnät, som kombi­nerar wi‑fi och mobil­telefoni. Det presen­te­rades i april 2015. Google Fi hade då flera nyheter:

  • – kunderna kan ringa genom wi-fi-nätet (se wi‑fi calling). Man kan alltså ringa även om där det inte finns mobil­täckning, bara man i stället har tillgång till wi‑fi. Man slår ett telefon­nummer som vanligt, och samtalet kopplas auto­ma­tiskt från en server på internet till telenätet;
  • – samtalen kopplas till det mobil­nät som har bäst täckning på platsen (förut­satt förstås att det finns flera till­gäng­liga). Google sam­arbetar med flera operatörer;
  • – kundens telefonnummer flyttas upp i molnet. Ett samtal till kundens mobil­tele­fon­nummer kan lika gärna kopplas till kundens dator eller surfplatta, förut­satt att de är anslutna till internet. Det behövs inget SIM‑kort.

– Google har inget eget nät av bas­stationer för mobil­tele­foni, utan samarbetar med Sprint, T‑Mobile och U S Cellular i USA. Project Fi är tills vidare bara tillgängligt för kunder i USA, men det kan användas vid resor i många länder, inklusive Sverige. Avgiften är 20 dollar i månaden för samtal och SMS och 10 dollar per gigabyte datatrafik. Pro­ject Fi kallas också för Google Fi. – Se fi.google.com.

[mobilt] [ändrad 9 februari 2020]

Dagens ord: 2015-05-06