Safe harbor

avskaffat: regler som EU och USA tidigare hade kommit överens om för skyddad datalagring; före­tag eller tjänst som tillämpar de reglerna. Benämningen kan översättas med säker lagringsplats, säker tillflykt. – Avtalet om Safe harbor förklarades ogiltigt i september 2015 av EU‑dom­stolen, eftersom det inte upp­fyller EU:s krav på data­skydd (se pressmeddelande: länk). EU‑länderna be­höver alltså inte längre tillämpa av­talet om Safe harbor. Ett av pro­blemen är att USA:s lagar om data­skydd bara gäller för ameri­kanska medborgare. – Reg­lerna var till för ameri­kanska före­tag som hade behov av att följa EU:s lagar om skydd för personlig inte­gritet. De ut­formades av USA:s handels­departement i sam­råd med EU. Regel­verket kallades vanligtvis för Safe harbor även på svenska. (Brittisk stavning: Safe harbour.) – Se Datainspektionens webbsidor (borttaget) och USA:s handelsdepartements webb­sidor (länk).

[dataskydd] [inaktuellt] [it-säkerhet] [politik] [ändrad 2 oktober 2018]

Dagens ord: 2015-11-19