Safe harbor

säker lagringsplats, säker tillflykt –– regler som EU och USA tidigare hade kommit överens om för skyddad data­­lagring; före­tag eller tjänst som tillämpar de reglerna. – Avtalet om Safe harbor förklarades ogiltigt i september 2015 av EU-dom­stolen, eftersom det inte upp­fyller EU:s krav på data­skydd (se press­med­de­lande: länk). EU-län­derna be­höver alltså inte längre tillämpa av­talet om Safe harbor. Ett av pro­blemen är att USA:s lagar om data­skydd bara gäller för ameri­kanska med­borgare. – Reg­lerna var till för ameri­kanska före­tag som har behov av att följa EU:s lagar om skydd för personlig inte­gritet. De ut­formades av USA:s handels­departement i sam­råd med EU. Regel­verket kallades vanligt­vis för Safe harbor även på svenska. –– Se Datainspektionens webb­sidor (länk) och USA:s handels­departements webb­sidor (länk).

Dagens ord: 2015-11-19