secure access service edge

(SASE) – säker kantaccess till tjänster – benämning på system för säker och pålitlig anslutning av medarbetare till företags nätverk i molnet. – SASE omfattar bland annat virtuella privata nätverk (VPN), SD-WAN, nolltillit och brandväggar. Målet är att medarbetare ska kunna arbeta var som helst, logga in, autentisera sig och sedan få tillgång till alla resurser som de har behörighet för i företagets nätverk. En princip är att kontrollen av åtkomst ligger hos varje enskild resurs, inte centralt i nätverket – därav ordet edge. Funktionen ska inte hänga på att en central server fungerar och klarar belastningen. SASE tillhandahålls vanligtvis som tjänst. – Benämningen infördes 2019 av Gartnerse denna artikel.

[it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 1 december 2021]

Dagens ord: 2020-11-19