software-defined wide area network

(SD-WAN) mjukvarudefinierat långdistansnätverk – ett wide area network där man:

  1. – separerar styrning, inställningar och övervakning (kontrollplanet) från den utrustning som kopplar kommunikationen (dataplanet). Kontrollplanet konfigureras och styrs från en central server i nätverket. Routrar och switchar kan vara av enklare utförande (mindre processorkapacitet) eftersom de inte behöver ”tänka själva”. Ändringar, uppdateringar och andra instruktioner kan skickas till alla noder i nätverket i en enda operation;
  2. – nätverket kan använda flera slags fysiska förbindelser och nätverkstekniker mellan noderna, beroende på omständigheter och policy. Om en förbindelse är nere eller krånglar kan kommunikationen styras över till en annan. Ett SD-WAN kan också hantera molntjänster och mobila användare på ett enklare sätt, eftersom sådana förbindelser inte behöver kopplas genom huvudkontorets nod. 

[nätverk] [ändrad 7 september 2020]