Sitemaps

maskinläsbara förteckningar över de webb­adresser på en webb­plats som är till­gäng­liga för sök­motorer. – Site­maps hjälper spindlar att hitta så mycket in­forma­tion som möjligt på webb­platsen. En sitemap är en XML‑fil som räknar upp webb­adress­erna på webb­platsen med informa­tion om när de senast har ändrats, hur ofta de brukar ändras och hur viktiga de anses vara. Site­maps är ett proto­koll för informationsutbyte mellan webb­platsen och sökmotorerna. Syftet är att under­lätta för sök­motor­erna (deras spindlar) att hitta allt på webb­platsen. – Site­maps har fast­ställts i samarbete mellan Google, MSN och Yahoo. – Se sitemaps.org. – Jäm­för med ACAP och Robots exclusion protocol, som är till för att ange vad sök­motor­erna inte ska kartlägga.

[sökmotorer] [webbpublicering] [xml] [ändrad 9 februari 2018]