skal

  1. (shell, shell interface, på svenska också skalprogram) – textbaserat användargränssnitt till Unix. Det finns många sådana som användarna kan välja bland. Se också kommandotolk. – Ordet skal / shell används ofta också om grafiska användargränssnitt till Unix, och om textbaserade användargränssnitt till andra operativsystem. Man talar om skal eller skalprogram när det klart kan särskiljas från operativsystemet och eventuellt bytas ut;
  2. – (shell) – program som tar emot och förmedlar instruktioner till en resurs i systemet för att underlätta, snabba upp eller öka säkerheten;
  3. – (skin) – utbytbar utformning av det grafiska användargränssnittet för datorprogram som MP3-spelare eller webbläsare. Skalet ändrar inte programmets sätt att fungera: det är en rent kosmetisk förändring av det som visas på bildskärmen.

[användargränssnitt] [unix] [ändrad 2 maj 2020]