Towelroot

ett program för att roota Android‑tele­foner. Det kan också användas för dataintrång. – Towelroot utnyttjar en sårbarhet (se också exploit) i Android för att ge användaren fulla rättigheter som administratör av sin telefon. Det fungerar också på annan utrustning som har Android. Så långt utgör Towelroot inget större problem så länge användaren vet vad hon gör. Problem uppstår ifall någon lyckas in­stal­lera Towelroot på andra användares telefoner. Den personen kan då ta kommandot över de telefonerna och installera oönskade program. Towel­root blev känt 2014. De företag som säljer telefoner med Android har skickat ut rättelser (patchar) som gör Towelroot blir oanvändbart. Men eftersom många leverantörer är långsamma med rättelser, särskilt till äldre modeller, finns det troligen många sårbara telefoner kvar.

[android] [mobilt] [skadeprogram] [ändrad 19 april 2018]