Towelroot

ett program för att roota Android‑tele­foner. Det kan också an­vändas för data­intrång. – Towel­root ut­nyttjar en sår­bar­het (se också exploit) i Android för att ge an­vänd­aren fulla rättig­heter som ad­mi­nis­tra­tör av sin telefon. Det fungerar också på annan ut­rust­ning som har Android. Så långt utgör Towelroot inget större problem så länge an­vänd­aren vet vad hon gör. Problem uppstår ifall någon lyckas in­stal­lera Towel­root på andra användares telefoner. Den personen kan då ta kommandot över de telefonerna och installera oönskade program. Towel­root blev känt 2014. De företag som säljer tele­foner med Android har skickat ut rättelser (patchar) som gör Towel­root blir oan­vänd­bart. Men efter­som många le­ve­ran­törer är långsamma med rättelser, särskilt till äldre modeller, finns det troligen många sårbara telefoner kvar.

[android] [mobilt] [skadeprogram] [ändrad 19 april 2018]