Unix International

en tidigare branschorganisation, bildad 1988 av AT&T, Sun† och andra Unix‑leveran­törer. Unix International var ena parten i Unix­krigen runt 1990. Den andra parten var Open soft­ware foundation† (OSF). – Unix Internationals mål var att utveckla en öppen Unix-­speci­fika­tion baserad på Unix System V i kombina­tion med BSD. Unix Inter­national upplöstes 1993 när AT&T sålde sin Unixverksamhet till Novell†. Det gick upp i The Open Group.

[it-historia] [organisationer] [sammanslaget] [unix] [ändrad 16 januari 2018]