wds

wide area data servicesicke-lokal datalagring – teknik för datalagring i ett wide area network (wan) – alltså i ett datornät som, i princip, kan sträcka sig över hela världen. I ett väl fungerande icke‑lokalt data­lagrings­nät ska en användare i Umeå kunna hämta data från en databas i Tokyo lika snabbt som om servern stod i källaren. – Jämför med moln.