Windows NT

David Cutler, huvud­skapare av Windows NT. Foto: Microsoft.

Microsofts version från 1990‑talet av Windows för företagsmarknaden. – Win­dows NT lanserades i september 1993 med versionsnummer 3.1 (samma nummer som den då aktuella versionen av Windows för privatkunder). NT var från början ett komplett operativsystem, till skillnad från van­liga Windows, som då var ett ”skal” till MS‑Dos. Det utvecklades för att vara stabilt och pålitligt, så att det skulle kunna konkurrera med Unix och Novell Netware i företagssystem. NT utvecklades under ledning av David Cutler (länk), mannen bakom VMS. Han hade värvats från Digital. Windows NT bygger dock inte direkt på VMS, utan på ett annat ope­ra­tiv­system, Mica, som Cutler utvecklade på Digital, men som Digital inte använde. (Läs gärna G Pascal Zacharys bok Showstopper från 1994 om Cutler och NT.) – Plan­erna på att helt ersätta Windows med NT stupade på att hemma­använd­arna ofta inte kunde köra sina gamla Dos- och Windows­program på NT. Därför hade Microsoft två parallella ut­veck­lings­linjer för Windows fram till 2001, då Windows XP lanserades. Dess­för­innan kom en version 4 av Windows NT, och det som skulle ha blivit version 5 av Windows NT fick heta Windows 2000. Senare versioner av Windows är vidareutvecklingar av Windows NT. – Teknisk beskrivning av Windows NT finns i Windows Internals Book (länk), en omarbetning av Inside Windows NT från 1992 av Helen Custer. – Namnet: NT stod först för New technology, men senare bestämde Microsoft att det inte betydde något särskilt (se pseudoförkortning), och började använda uttryck som NT Technology.

[windows] [ändrad 6 maj 2018]