Screening room

The screening room – en planerad men aldrig realiserad tjänst för betald visning av biofilmer över internet på premiärdagen. Man skulle alltså kunna gå på premiär hemma i tv-soffan. – Bakom planerna på The screening room stod Sean Parker, som bland annat har grundat Napster. De hypotetiska abonnenterna skulle behöva skaffa en digitalbox för 150 dollar, och varje film skulle kosta 50 dollar för 48 timmars tillgänglighet. – Tjänsten presenterades 2015, men sedan 2017 har inget hörts om den. Reaktionerna i Hollywood var blandade, och biografbranschen är emot.

[film] [inaktuellt] [webbtjänster] [ändrad 4 september 2019]

War games

film från 1983 där en ung dator­entusiast lyckas avstyra kärn­vapen­krig genom att hålla krigs­maktens dator­central syssel­satt med att spela luffarschack. Filmen hette War games även i Sverige. – Huvudpersonen Joshua kan vara det första välkända exemplet på en Holly­wood hacker. Det är troligen War games som har gjort att ordet war används om ett slags uttöm­mande attacker och andra tilltag. – Se IMDb (länk).

[film] [hackare] [ord på war] [ändrad 3 december 2017]

Bureau 121

engelsk beteckning på Nord­koreas påstådda armé av it‑specia­lister. – Bureau 121 har enligt syd­kore­anska upp­gifter sex tusen experter anställda i januari 2015. Enligt vissa källor arbetar Bureau 121 från Shenyang i Kina (där det är lättare att komma åt internet än i Nord­korea). – Bureau 121 uppges vara specialiserad på internet­sabotage, och antas ligga bakom at­tack­erna 2014 i sam­band med premiären på Holly­wood­filmen The Interview (länk), som handlade om ett mord­försök på Nord­koreas ledare Kim Jong Un. – Huvud­uppgiften påstås vara att för­bereda sabotage mot Syd­koreas infrastruktur om det blir krig (se cyberkrigföring). Någon infor­ma­tion från Nord­­korea om Bureau 121 finns givet­vis inte, utan infor­ma­tionen kommer från av­hoppare.

[attacker] [nordkorea] [krig] [ändrad 4 juli 2019]

Sweding

”svenskning” – om filmer: att göra egna billiga versioner av kända filmer. Att ”svenska” filmer var en fluga i början av 2008. – Uttrycket kom från filmen Be kind rewind (se IMDb: länk): biträdena i en videobutik råkar radera alla rullarna (de har, av någon anledning, alla filmer på video­band i stället för på DVD), och spelar därför in egna nollbudgetversioner av filmer som deras kunder vill hyra. Detta tar förstås tid, men då skyller de på att filmerna ”kommer från Sverige”. –Se också shanzhai.

[spelfilmer] [jargong] [ändrad 7 juni 2017]

Snowden, Edward

Foto av Edward Snowden.
Edward Snowden.

amerikansk it-specialist som har avslöjat USA:s över­vakning av tele- och data­trafik i hela världen. – Edward Snowden läckte hemliga dokument om NSA:s övervakning till journalisten Glenn Greenwald på brittiska tidningen The Guardian, först under pseudonymen Citizen four. Därefter försvann Snowden från USA, och fick så småningom politisk asyl i Ryssland, där han fortfarande bor (2019). – Snowden hade tidigare arbetat för CIA, men de dokument som han röjde fick han tillgång till när han arbetade som inhyrd konsult på NSA. Hans avslöjanden ledde till en kris i för­hållan­dena mellan Väst­europa och USA, eftersom det bland annat framkom att NSA har avlyssnat Tysklands förbunds­kansler Angela Merkels mobil­telefon. Det har också lett till en förtroende­kris i USA, eftersom det blev känt att NSA har avlyssnat amerikaners privata telefonsamtal även när det inte finns någon miss­tanke om brott. – Enligt dokumenten före­kommer det också omfattande utbyte av av­lyss­nad information mellan USA och andra länder, inklusive Sverige, se Five eyes, Nine eyes och Fourteen eyes samt European crypto­logic center. – Den Oscars­belönade filmen Citizenfour från 2014 (se IMDb: länk) handlar om Edward Snowden. Han belönades också 2014 med Right Livelihood-priset (länk). – Edward Snowdens bok Permanent Record (länk), svensk översättning I allmänhetens tjänst, kom ut i september 2019. Kort därefter stämde USA:s regering Snowden och hans förlag för att Snowden hade publicerat boken utan att först låta CIA och NSA granska manuset – se stämningsansökan

[avslöjanden] [dataläckor] [edward snowden] [kartläggning] [personer] [rättsfall och skandaler] [spelfilmer] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 19 augusti 2019]

disinfotainment

”desinfohållning” – felaktig eller vilseledande information i under­hållande eller in­tres­sant form. – Ordet används både om po­li­tiska avledningskampanjer (spinn – som skildrades i filmen Wag the dog, se IMDb: länk) och om fel­aktig och för­virrad in­for­ma­tion som sprids i bloggar (där under­håll­nings­aspekten kan vara oav­sikt­lig). – Ordet dis­info­tain­ment myntades av Howard Rheingold, och an­spelar på ordet info­tain­ment.

[desinformation] [ändrad 10 september 2018]

Dread Pirate Roberts

påstådd pseudonym för Ross William Ulbricht, som sägs ha stått bakom den hemliga och olagliga e‑handels­­sajten Silk Road. Ulbricht har inte medgett att det är han. – Ulbricht greps av FBI den 2 oktober 2013 efter omfattande spanings­arbete. Han dömdes i maj 2015 till livstids fängelse utan möjlig­het till nåd. Han ska också betala 138 miljoner dollar i skadestånd. Ul­brichts försvarare hävdar att åklagaren har undan­hållit försvaret informa­tion om att den ameri­kanska narkotika­polisen DEA hade varit inblandad i Silk Road. Två DEA‑agenter har dömts till fängelse för brott i samband med utred­ningen. – Domen har över­klagats, och över­klag­andet togs upp i början av 2016, men det avslogs den 31 maj 2017. Filmen Deep Web från 2015 handlar om fallet, se IMDb (länk). – Se också Silk Road. – Namnet: Dread Pirate Roberts var en figur i filmen The Princess Bride från 1987. På svenska: Fruktade piraten Roberts i filmen Bleka dödens minut, se IMDb (länk).

[it-relaterad brottslighet] [personer] [pseudonymer] [spelfilmer] [ändrad 7 juni 2017]

Swartz, Aaron

Porträtt av Aaron Swartz.
Aaron Swartz.

(1986—2013) – avliden amerikansk programmerare och aktivist för fri­het på inter­net. – Aaron Swartz var bland annat med om att ut­­veckla RSS, och del­tog i stan­dard­i­se­rings­­arbete på W3C. Han grundade före­­taget Info­­gami, som gick ihop med Reddit, och 2006 såldes till för­­laget Condé Nast. Han arbetade också en kort tid på tid­­skriften Wired. – Som aktivist var han med i den framgångsrika kam­panjen mot lag­­för­­slaget SOPA, startade Watchdog.net och Demand Progress (länk). Han pro­test­e­ra­de också mot be­­hand­ling­en av Chelsea Manning (tidigare Bradley Manning, se Wikipedia), som åtalades och fälldes för att ha läckt hemlig militär in­­for­ma­tion till Wiki­­leaks. – Aaron Swartz blev åtalad för att han under 2010 och 2011 hade laddat ner ett stort antal artiklar från JSTOR (länk), en webb­­plats för olika typer av aka­de­miskt material och artiklar. Han på­stods ha gjort det från en dator som han olov­ligen hade placerat i ett ut­rymme på MIT. – Trots att JSTOR inte ville gå till dom­stol åtalades Swartz för data­­­intrång och riskerade upp till 35 års fängelse. En upp­görelse mellan åklag­aren och Swartz advokater skulle dock ha gett Swartz bara sex månaders fängelse. Men den 11 januari 2013 på­­träff­a­des Swartz död i sitt hem. Han hade be­gått själv­­mord. Det har senare fram­­kommit att Secret service spanade på Swartz tills han dog. – Själv­­mordet väckte starka re­­ak­tioner, och rätts­väsendets be­­hand­ling av Swartz har bland annat tagits upp i USA:s kon­­gress. – Se Aarons lag och CFAA. – Aaron Swartz day and international hackathon (aaronswartzday.org) anordnas sedan 2013 varje år i början av november (före Swartz födelsedag den 8 november).

– Två dokumentärfilmer om Aaron Swartz är:

  • Killswitch: the battle to control the internet från 2014 (killswitchthefilm.com);
  • The internet’s own boy: the story of Aaron Swartz, också från 2014 (länk).

[aaron swartz] [aktivism] [personer] [rättsfall och skandaler] [spelfilmer] [årsdagar] [ändrad 27 oktober 2017]

road warrior

Bild på Mel Gibson i filmen Mad Max 2 Road Warrior.
Originalet.

(”landsvägskrigare”) – fältarbetare med mobil­tele­fon och bärbar dator, eller en an­­ställd som reser mycket och har samma slags ut­rust­ning. – Ordet är troligen hämtat från Mel Gibsons film The Road Warrior från 1981 (i Europa känd som Mad Max 2 – se IMDb: länk). – Jäm­för med corridor warriordigital nomad, windshield warrior och tangent­bords­riddare. – Se också skriv­bords­krigare. – Fler ord på warrior.

[arbetsmarknad] [it-folkgrupper] [jargong] [mobilt] [spelfilmer] [ändrad 20 augusti 2018]